HÌNH ẢNH NHẠC SĨ THÁNH CA VIỆT NAM

 

Nhạc Sĩ: Cao Minh Thắng Nhạc Sĩ: Cao Thanh Hoàng Nhạc Sĩ: Cát Minh Nhạc Sĩ: Đinh Thiện Bản

Nhạc sĩ Cao Minh Thắng

Nhạc sĩ Cao Thanh Hoàng Nhạc sĩ Cát Minh Nhạc sĩ Đinh Thiện Bản
Nhạc Sĩ: Đỗ Vy Hạ Nhạc Sĩ: Hải Ánh Nhạc Sĩ: Hải Linh Nhạc Sĩ Hải Nguyễn

Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ

Nhạc sĩ Hải Ánh Nhạc sĩ Hải Linh Nhạc sĩ Hải Nguyễn
Nhạc Sĩ: Hải Triều Nhạc Sĩ: Hiếu Anh Nhạc Sĩ: Hoài Chiên Nhạc sĩ: Hồng Trần - Phạm Đình Đài
Nhạc sĩ Hải Triều Nhạc sĩ Hiếu Anh Nhạc sĩ Hoài Chiên Nhạc sĩ Hồng Trần - Phạm Đình Đài
Nhạc sĩ: Hùng Lân Nhạc Sĩ: Khương Huệ Nhạc Sĩ: Kim Ân Nhạc Sĩ: Liên Bình Định
Nhạc sĩ Hùng Lân Nhạc sĩ Khương Huệ Nhạc sĩ Kim Ân Nhạc sĩ Liên Bình Định
Lm. Nhạc Sĩ: Ân Đức Lm. Nhạc Sĩ: Ánh Đăng Lm. Nhạc Sĩ: Dao Kim Lm. Nhạc Sĩ: Đỗ Bá Công
Lm. Nhạc sĩ Ân Đức Lm. Nhạc sĩ Ánh Đăng Lm. Nhạc sĩ Dao Kim Lm. Nhạc sĩ Đỗ Bá Công
Lm. Nhạc Sĩ: Duy Thiên Lm. Nhạc Sĩ: Hoàng Diệp Lm. Nhạc Sĩ: Hoàng Kim Lm. Nhạc Sĩ: Kim Long
Lm. Nhạc sĩ Duy Thiên Lm. Nhạc sĩ Hoàng Diệp Lm. Nhạc sĩ Hoàng Kim Lm. Nhạc sĩ Kim Long
Lm. Nhạc Sĩ: Mi Trầm Lm. Nhạc Sĩ: Ngô Duy Linh Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Hùng Cường
Lm. Nhạc sĩ Mi Trầm Lm. Nhạc sĩ Ngô Duy Linh Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường
Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Mộng Huỳnh Gm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Hòa Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Tuyên Lm. Nhạc Sĩ: Oanh Sông Lam
Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh Gm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hòa Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên Lm. Nhạc sĩ Oanh Sông Lam
Lm. Nhạc Sĩ: Thái Nguyên Lm. Nhạc Sĩ: Thành Tâm Lm. Nhạc Sĩ: Tiến Dũng Lm. Nhạc Sĩ: Tiến Lộc
Lm. Nhạc sĩ Thái Nguyên Lm. Nhạc sĩ Thành Tâm Lm. Nhạc sĩ Tiến Dũng Lm. Nhạc sĩ Tiến Lộc
Lm. Nhạc Sĩ: Trần Sỹ Tín Lm. Nhạc Sĩ: Tri Văn Vinh Lm. Nhạc Sĩ: Văn Chi Lm. Nhạc Sĩ Từ Duyên
Lm. Nhạc sĩ Trần Sỹ Tín Lm. Nhạc sĩ Tri Văn Vinh Lm. Nhạc sĩ Văn Chi Lm. Nhạc sĩ Từ Duyên
Lm. Nhạc Sĩ: Vũ Thái Hòa Lm. Nhạc Sĩ: Xuân Thảo Nhạc Sĩ: Martinô Nhạc Sĩ: Ngọc Linh
Lm. Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa Lm. Nhạc sĩ Xuân Thảo Nhạc sĩ Martinô Nhạc sĩ Ngọc Linh
Nhạc Sĩ: Nguyễn Chánh Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Khắc Xuyên Nhạc Sĩ: Nguyễn Ngọc Cẩn Nhạc Sĩ: Phạm Đình Nhu
Nhạc sĩ Nguyễn Chánh Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Khắc Xuyên Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Cẩn Nhạc sĩ Phạm Đình Nhu
Nhạc Sĩ: Phạm Đức Huyến Nhạc Sĩ: Phanxicô Pt. Nhạc Sĩ: Vũ Thành An Sour: Chín
Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến Nhạc sĩ Phanxicô Pt. Nhạc sĩ Vũ Thành An Sr. CT Chín (nhóm Hương Kinh)
Sour: Hồng Trang Sour: Mến Sour: Thiên Lan Sour: Thu Hương
Sr. CT Hồng Trang Sr. CT Mến (nhóm Hương Kinh) Sr Nhạc sĩ Thiên Lan Sr. Nhạc sĩ Thu Hương
Nhạc Sĩ: Thế Thông Nhạc Sĩ: Thiên Phụng Nhạc Sĩ: Tiến Linh Nhạc Sĩ: Trần Anh Linh
Nhạc sĩ Thế Thông Nhạc sĩ Thiên Phụng Nhạc sĩ Tiến Linh Nhạc sĩ Trần Anh Linh
Nhạc Sĩ: Trần Đại Phước Nhạc Sĩ: Trần Minh Hứa Nhạc Sĩ: Viết Chung Nhạc Sĩ: Vũ Đình Ân
Nhạc sĩ Trần Đại Phước Nhạc sĩ Trần Minh Hứa Nhạc sĩ Viết Chung Nhạc sĩ Vũ Đình Ân
Nhạc Sĩ: Vũ Thái Hòa Nhạc Sĩ: Xuân Thu Lm. Nhạc Sĩ: Khuất Dũng
Nhạc Sĩ: Nguyên Kha
Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa Nhạc sĩ Xuân Thu Lm. Nhạc sĩ Khuất Dũng Nhạc sĩ Nguyên Kha
Nhạc Sĩ: Thy Yên
Nhạc Sĩ: Duy Tân
Gm. Nhạc Sĩ: Hồ Ngọc Cẩn Gm. Nhạc Sĩ: Trịnh Văn Căn
Nhạc sĩ Thy Yên Nhạc sĩ Duy Tân Gm. Nhạc sĩ Hồ Ngọc Cẩn Gm. Nhạc sĩ Trịnh Văn Căn
Nhạc Sĩ: Hoàng Ngô Nhạc Sĩ: Hoàng Phúc Lm. Nhạc Sĩ: Anh Kha Lm. Nhạc Sĩ: Chính Trung
Nhạc sĩ Hoàng Ngô Nhạc sĩ Hoàng Phúc Lm. Nhạc sĩ Anh Kha Lm. Nhạc sĩ Chính Trung
Lm. Nhạc Sĩ: Phaolô Đạt Lm. Nhạc Sĩ: Duy Ân Mai Lm. Nhạc Sĩ: Duyên Lý Lm. Nhạc Sĩ: Gioan Minh
Lm. Nhạc sĩ Phaolô Đạt Lm. Nhạc sĩ Duy Ân Mai Lm. Nhạc sĩ Duyên Lý Lm. Nhạc sĩ Gioan Minh
Lm. Nhạc Sĩ: Hùng Sỹ Lm. Nhạc Sĩ: Huyền Linh Lm. Nhạc Sĩ: Ngọc Hạnh Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy Vi
Lm. Nhạc sĩ Hùng Sỹ Lm. Nhạc sĩ Huyền Linh Lm. Nhạc sĩ Ngọc Hạnh Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Vi
Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Linh Kinh Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Thích Lm. Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Vinh Lm. Nhạc Sĩ: Phạm Minh Tri
Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Linh Kinh Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thích Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Vinh Lm. Nhạc sĩ Phạm Minh Tri
Lm. Nhạc Sĩ: Vinh Hạnh Lm. Nhạc Sĩ: Vương Diệu Nhạc Sĩ: Mai Nguyên Vũ Nhạc Sĩ: Nguyên Hùng
Lm. Nhạc sĩ Vinh Hạnh Lm. Nhạc sĩ Vương Diệu Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ Nhạc sĩ Nguyên Hùng
Nhạc Sĩ: Nguyễn Quang Huy Nhạc Sĩ: Nguyễn Sơn Nhạc Sĩ: Trinh Cát Nhạc Sĩ: Đặng Ngọc Ẩn
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy Nhạc sĩ Nguyễn Sơn Lm. Nhạc sĩ Trinh Cát Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn
Nhạc Sĩ: Nguyễn Đức Kỳ Nhạc Sĩ: Song Kiều Nhạc Sĩ: Thanh Thanh Nhạc Sĩ: Thiên Quang
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Kỳ Nhạc sĩ Song Kiều Nhạc sĩ Thanh Thanh Nhạc sĩ Thiên Quang
Nhạc Sĩ Trần Thế
Nhạc Sĩ: Trường Thanh Nhạc Sĩ: Vũ Văn Lịch Nhạc Sĩ: Ngọc Kôn
Nhạc sĩ Trần Thế Nhạc sĩ Trường Thanh Nhạc sĩ Vũ Văn Lịch Nhạc sĩ Ngọc Kôn
Sr. Nhạc Sĩ: Trầm Hương Lm. Nhạc Sĩ: Đỗ Xuân Quế
Lm. Nhạc Sĩ: Phương Anh
Nhạc Sĩ: Nguyễn Bách
Sr. Nhạc sĩ Trầm Hương Lm. Nhạc sĩ Đỗ Xuân Quế Lm. Nhạc sĩ Phương Anh Nhạc sĩ Nguyễn Bách
Lm. Nhạc Sĩ: Thiện Cẩm Nhạc Sĩ: Khắc Dũng Nhạc Sĩ: Hoàng Thanh
Nhạc Sĩ: Thiên Lý
Lm. Nhạc sĩ Thiện Cẩm Nhạc sĩ Khắc Dũng (ảnh: Lê Việt Dũng) Nhạc sĩ Hoàng Thành Nhạc sĩ Thiên Lý
Nhạc Sĩ: Alpha Linh
Nhạc Sĩ: Vinam Nhạc Sĩ: Viễn Xứ Lm. Nhạc Sĩ: Hoài Đức
Nhạc sĩ Alpha Linh Nhạc sĩ Vinam Nhạc sĩ Viễn Xứ Lm. Nhạc sĩ Hoài Đức
Lm. Nhạc Sĩ: Hà Trần
Lm. Nhạc Sĩ: Thanh Yên Nhạc Sĩ: Ngô Ngọc Thắng Nhạc Sĩ: Giang Ân
Lm. Nhạc sĩ Hà Trần Lm. Nhạc sĩ Thanh Yên Nhạc sĩ Ngô Ngọc Thắng Nhạc sĩ Giang Ân
Nhạc Sĩ: Nguyên Quốc Nhạc Sĩ: Trần Tý Lm. Nhạc Sĩ: Ngọc Phi Lm. Nhạc Sĩ: Võ Thanh
Nhạc sĩ Nguyên Quốc Nhạc sĩ Trần Tý Lm. Nhạc sĩ Ngọc Phi Lm. Nhạc sĩ Võ Thanh
Nhạc Sĩ: Ninh Doãn Hùng Lm. Nhạc Sĩ: Hạ Đăng Lm. Nhạc Sĩ: Quang Uy Nhạc Sĩ: Lâm Bảo Nam
Ca trưởng Ninh Doãn Hùng Lm. Nhạc sĩ Hạ Đăng Lm. Nhạc sĩ Quang Uy Nhạc sĩ Lâm Bảo Nam
Nhạc Sĩ: Lữ Hành Nhạc Sĩ: Văn Duy Tùng
Nhạc Sĩ: Quốc Vinh
Nhạc Sĩ: P. Kim
Nhạc sĩ Lữ Hành Nhạc sĩ Văn Duy Tùng Nhạc sĩ Quốc Vinh
Nhạc sĩ P. Kim
Nhạc Sĩ: Bình Nhiêu Lộc
Nhạc Sĩ: Kiều Hữu Chiến
Nhac Sĩ: Thu An
Nhạc Sĩ: Trầm Thiên Thu
Nhạc sĩ Bình Nhiêu Lộc Nhạc sĩ Kiều Hữu Chiến

Nhạc sĩ Thu An

Trần Hữu Thuần

Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu
Lm. Nhạc Sĩ: Trịnh Ngọc Danh
Lm. Nhạc Sĩ: Mỹ Sơn
Nhạc Sĩ: Tuấn Kim
Nhạc Sĩ: Sơn Dương
Lm. Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Danh Lm. Nhạc sĩ Mỹ Sơn Nhạc sĩ Tuấn Kim Nhạc sĩ Sơn Dương
Lm. Nhạc Sĩ Đàm Ninh Hoa
Nhạc Sĩ: Đỗ Thi Thức
Nhạc Sĩ: Mai Đức Mạnh
Nhạc Sĩ: Bùi Công Thuấn
Lm. Nhạc sĩ Đàm Ninh Hoa
Nhạc sĩ Đỗ Thi Thức Nhạc sĩ Mai Đức Mạnh Nhạc sĩ Bùi Công Thuấn
Nhạc Sĩ: Nguyên Long
Nhạc Sĩ: Mai Lợi
Nhạc Sĩ: Thy Anh
Nhạc Sĩ: Lm. Xuân Đường
Nhạc sĩ Nguyên Long Nhạc sĩ Mai Lợi Nhạc sĩ Thy Anh
Lm. Nhạc sĩ Xuân Đường
Nhạc Sĩ: Nam Giang
Nhạc Sĩ: Trương Thế Bạch
Nhạc Sĩ: Gioa-Kim
Nhạc Sĩ: Cát Tâm
Nhạc sĩ Nam Giang
Nhạc sĩ Trương Thế Bạch
Nhạc sĩ Gioa-Kim Nhạc sĩ Cát Tâm
Nhạc Sĩ: Thanh Hiên
Nhạc Sĩ: Thiên Tân
Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Xuân Lm. Vũ Hùng Tôn
Nhạc sĩ Thanh Hiên Nhạc sĩ Thiên Tân Nhạc sĩ Nguyễn Văn Xuân Lm. Nhạc sĩ Vũ Hùng Tôn
Lm. Khuất Duy Linh (chưa có) (chưa có)  (chưa có) 
Lm. Nhạc sĩ Khuất Duy  Linh

Nhạc sĩ Tâm Bảo

Lm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Qui
Lm. Nhạc sĩ Phương Linh
 

Ghi chú:

- Để xem tiểu sử của tác giả, quý vị có thể nhấn chuột vào tên nhạc sĩ.

- Một số hình ảnh trích nguồn từ www.catruong.com và www.lebaotinh.com. Đinh Brothers rất mong được đón nhận thêm những hình ảnh và tiểu sử nhạc sĩ thánh ca từ các nhạc sĩ và quý vị để mục "Hình Ảnh Nhạc Sĩ Thánh Ca Việt Nam" được thêm đầy đủ theo thời gian.

 

:: DANH MỤC ::

» Thánh Ca Mùa Phụng Vụ

» Thánh Ca Theo Tác Giả

» Thánh Ca Theo Câu Đầu

» Thánh Ca Theo Tựa Đề

» Thánh Ca Hàng Tuần

» Thánh Ca Vào Đời

» Thiếu Nhi - Sinh Hoạt

» Tình Ca Việt Nam

» Tình Ca Theo Câu Đầu

» Tình Ca Theo Tựa Đề

» Giới Thiệu Tác Phẩm

» Tài Liệu Âm Nhạc

» Tác Phẩm Mới

» Tuyển Tập Thánh Ca

» Hỗ Trợ Phần Mềm

» Thống kê truy cập

» Ads