A a a a a a A a a a a a này con dâng về Nhan Chúa muôn đời...
A a a a a a a a chính Chúa nắn con nên hình nên dạng...
A a a con xin chúc mừng Cha nay xuân sang con xin chúc mừng...
A a a ơi a a a ơi a ơi a ơi a a ơi a a a ơi tình yêu...
A a ơi a a ơi a a ơi a a ơi lời Mẹ ru trong...
À á ơi Mẹ ru con nè câu thơ ngọt ngào hương quê đậm đà...
A a xuân sang đã về nào cùng dâng Chúa Xuân...
A a Xuân về hôm nay Xuân về trên vòm trời xanh...
À ơi à ơi à ơi à ơi à ơi à ơi nhắm mắt đi con, nhắm mắt đi con kìa ngôi sao...
À ơi à ơi con ơi con hỡi con ơi Mẹ ru bằng tiếng (a) con...
À ơi à ơi ngủ đi à ơi ngủ đi à ơi tay tiên nhẹ nâng cánh nôi...
Abba Cha ơi Cha yêu dấu của con Abba Cha ơi Cha...
Abraham cất bước đi đem người con tế lễ toàn thiêu...
Adong và Evà là tổ tông người ta được Chúa cho hưởng nhiều ơn lành vô lượng...
Ađam anh đi về đâu đó bên kia bên kia trời lộng gió...
Ah Ah Ah Từ ngày con vào đời tình yêu Chúa đã...
Ah Ah Ah Từ ngày con vào đời tình yêu Chúa đã...
A! Alleluia Alleluia...
Ale Alleluia Ale Alleluia Ale Alleluia Ale Alleluia Thiên Chúa là tình yêu...
Ale Alleluia Ale Alleluia Ale Alleluia Ale Alleluia Thiên Chúa là tình yêu...
Ale Alleluia Alleluia Ale Alleluia Alleluia...
Aleluia Alle Aleluia Aleluia Alleluia Alle Alleluia Alleluia Alle Alleluia Alleluia Tại sao...
Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa...
Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia Vinh phúc cho ai có tinh thần...
Aleluia Alleluia Alleluia Chúa đã sống...
Aleluia Alleluia Alleluia Đức Kitô đã sống lại thật Alleluia...
Aleluia Alleluia Alleluia Thiên Chúa là tình yêu Alleluia chúng ta hãy...
Alleluia Alle Alleluia...
Alleluia Allelu Alleluia...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleuia...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Nếu ai yêu mến...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Ai ở trong tình yêu...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Nào hãy cất lời hoan ca...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Đức Kitô đã sống lại...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Ta báo cho anh em...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Ave Maria Ave Maria Mẹ đầy ơn phúc...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Đức Maria đã được mời gọi lên trời...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hạnh phúc thay cho người...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất hảo tâm...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hãy dọn đường Chúa...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hãy hát mừng Chúa hãy...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hãy yêu nhau như Cha...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Hồn ta ơi hãy trổi lên...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Lạy Chúa xin tỏ lòng...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Nguyện xin bình an...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Phúc cho người chịu thử thách...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Ta báo cho anh em một tin mừng...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Vì Chúa nay đã phục sinh...
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Vinh danh Thiên Chúa...
Alleluia Alleluia Alleluia...
Alleluia Alleluia Alleluia...
Alleluia Alleluia Alleluia Các con hãy đi giảng dạy muôn dân...
Alleluia Alleluia Alleluia Chúa đã làm cho tôi những điều...
Alleluia Alleluia Alleluia Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm...
Alleluia Alleluia Alleluia Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa luôn nhân từ...
Alleluia Alleluia Alleluia Hỡi thơ nhi con sẽ được gọi là tiên tri...
Alleluia Alleluia Alleluia Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel...
Alleluia Alleluia Alleluia Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi...
Alleluia Alleluia Alleluia Ngày thánh đã chiếu rọi ánh sáng...
Alleluia Alleluia Alleluia Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta...
Alleluia Alleluia Alleluia Phúc cho những ai bị bách hại...
Alleluia Alleluia Alleluia Trần gian Thiên Quốc cùng chung tâm hồn...
Alleluia Alleluia Alleluia Yêu nhau mặn nồng như Chúa yêu ta...
Alleluia Alleluia Alleluia Yêu thương giới luật Ngài đã truyền...
Alleluia Alleluia Chúa Giêsu...
Alleluia Alleluia Chúa phán: Ai liều mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy...
Alleluia Alleluia Chúa phán: Ta là Mục Tử tốt lành Ta biết Ta biết các chiên Ta...
Alleluia Alleluia Chúc tụng Đức Vua...
Alleluia Alleluia Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Mẹ hãy...
Alleluia Alleluia Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô...
Alleluia Alleluia này này dân hoàn cầu hãy chúc tụng Đức Chúa...
Alleluia Alleluia nguyện xin bình an của Đức Kitô làm chủ...
Alleluia Alleluia phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính...
Alleluia Alleluia quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng ta...
Alleluia Alleluia Ta báo cho anh em đây một tin mừng...
Alleluia Alleluia Thiên Chúa là Tình Yêu chúng ta hãy...
Alleluia Alleluia Thiên Chúa là Tình Yêu chúng ta hãy...
Alleluia Alleluia Thiên Chúa vì yêu thương thế gian...
Alleluia Alleluia Tiếng chuông vang mừng Chúa...
Alleluia Alleluia Từ các tầng trời hãy ca tụng Thiên Chúa...
Alleluia Alleluia xin ngự đến lạy Chúa Thánh Thần cho tâm hồn...
Alleluia Allelu (u) ia Alleluia Allelu (u) ia Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài...
Alleluia Allelu (u) ia Alleluia Allelu (u) ia Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài...
Alleluia Chúa đã sống lại rồi mừng vui lên cùng dâng kính...
Alleluia Đêm vắng sương tuyết lạnh giá ngàn mây vương lối...
Alleluia Đêm vắng sương tuyết lạnh giá ngàn mây vương lối...
Alleluia Đức Kitô đã sống lại thật hãy hân hoan cất tiếng...
Alleluia Lời Chúa dẫn soi con đường đi Alleluia Lời Chúa khác...
Allelu (u) ia Allelu (u) ia lạy Chúa là Thiên Chúa Israel...
Ai ai chạm đến hồn kìa ai đã chạm đến hồn rú lên tiếng khóc...
Ai ai cũng là tội nhân ai ai cũng phải nhờ ơn Chúa cứu...
Ai ăn Thịt Ta và ai uống Máu Ta người ấy sẽ ở trong Ta...
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống (í) muôn đời...
Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta người ấy sẽ ở trong Ta...
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ ai ăn Mình...
Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì Tôi ở trong người ấy ai ăn Thịt...
Ai ban cho bầu trời xanh hoa nắng ai ban cho rừng cây lá...
Ai bước chân đi về bên Mẹ hiền La-vang nghe trái tim...
Ai cho con đôi cánh để con bay, bay lên, bay lên...
Ai cho hồn con đôi cánh, tung bay về nơi...
Ai cho thiên lý mã cần chi cỡi thanh ngưu tôi đi tìm người yêu...
Ai có bao điều sầu thương và ai có bao nỗi oan trường...
Ai có mối sầu thương, ái có giây oan trường...
Ai có thể chia lìa tôi xa khỏi lòng mến Đức Kitô trong khốn khổ...
Ai có tinh thần khó nghèo là hạnh phúc vì họ sẽ được gia tài Thiên Quốc...
Ai có về mùa đông hát bài tinh ca Đêm Thánh...
Ai cũng muốn mình khôn chẳng ai cho mình dại khờ đâu...
Ai dãi dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sống ươm...
Ai đã chạm hồn con và ai đã nâng con lên...
Ai đã được Chúa gọi làm môn đệ Đức Kitô ai đã được...
Ai đang đi kiếm Thượng Đế chí linh Giêsu Cứu Thế Đấng thỏa niềm tin...
Ai đang sống cô liêu sầu giăng kín như mây chiều mau về đây bên Mẹ...
Ai đâu diễn tả được lòng (ư) tôi nao nức trong đêm thánh tuyệt vời...
Ai đêm ngày suy gẫm luật của Chúa sẽ đâm hoa kết quả...
Ai đi đường ngay Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa, ơn Đấng Cứu Độ...
Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho thấy ơn...
Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho thấy ơn...
Ai đi về đâu giữa một đêm buồn trên thân còn in mầu gió...
Ai đứng trên bãi biển kia sau một đêm con...
Ai được ẩn mình nơi Chúa uy quyền. Ai nương...
Ai được cư ngụ trong Lều Tạm Thiên Chúa ai...
Ai được lên nhà Chúa và ai lập cư trên núi thánh Chúa...
Ai được lên núi Chúa ai đứng trong thánh điện người đó...
Ai được rước Mình Máu Thánh Chúa sẽ ở trong Chúa, Chúa yêu thương...
Ai được trèo lên cao sơn Chúa ai được đứng trong...
Ai được vào ngụ trong nhà Chúa được ở trên núi Đấng...
Ai gan vàng dạ sắt khổ đau vẫn luôn coi thường ai sống đời nhân ái...
Ai giữ điều răn Thầy người ấy là kẻ yêu Thầy ai yêu mến Thầy...
Ai hay tự hào mình là con người công chính lòng luôn kiêu hãnh...
Ai ham nghe Lời Chúa như hạt giống sinh nhiều bông hoa...
Ai hỏi vì sao có biển (ơ) mênh mông (i) có sông ới ơ rộng là có cả núi non...
Ai hỏi vì sao có thế giới xinh tươi ai hỏi vì sao...
Ai kêu cầu đến Ta, Ta liền đáp lại lúc ngặt nghèo có Ta...
Ai không bỏ mình cũng không vác thập giá mình thì không thể...
Ai không hề giả dối điêu ngoa ai trong lòng luôn luôn chân thật...
Ai không qua cửa mà vào, mà vào chuồng chiên nhưng trèo qua...
Ai không thiết tha xây dựng Nước Trời trong hiện tại thì khó lòng...
Ai kiếm tìm và thực thi ý Chúa thì người ấy mới được vào...
Ai (là) ai sẽ vào và ai (là) ai cư ngụ trên núi thánh Ngài đó là người...
Ai là anh em ta, ai tình thương bao la ai, ai là người Samaritanô nhân từ...
Ai là anh em tôi, ai là anh em tôi? Phải chăng người mù xấu số...
Ai là anh em tôi ai người tôi yêu thương?...
Ai làm người không một lần sợ hãi lo âu ai làm người...
Ai là trèo lên lên là lên núi Thánh của...
Ai luôn tuân theo luật Chúa đêm ngày suy gẫm...
Ai mà chẳng muốn nên thánh ai mà chẳng muốn...
Ai mến thương con hơn tình cha nghĩa mẹ...
Ai mong Nước Trời hãy giống như trẻ nhỏ Lời Ngài truyền ban...
Ai muốn đi theo Ta hãy sống hiền hòa hãy sống thật thà...
Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em...
Ai muốn làm người lớn nhất thì hãy tự trở nên người rốt hết...
Ai muốn làm to, ai muốn làm to thì tìm một nơi bé nhỏ rồi ngồi vào băng ghế nhỏ...
Ai muốn theo Ta ai muốn làm môn đệ Ta đừng hoài nghi...
Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá theo Ta...
Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập hình mà đi theo...
"Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ chính mình hãy đến và theo Ta...
Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình...
Ai muốn vào Thiên Đàng hãy như trẻ thơ phúc (là) phúc cho ai...
Ai nghe chăng trong không gian câu ca xưa...
Ai nghẹn ngào, ai nghẹn ngào, nghẹn ngào mà đi gieo giống...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt sau...
Ai nghẹn ngào ra đi gieo trong tiếng khóc đến mùa gặt...
Ai người sống vẹn toàn luôn làm điều ngay thẳng...
Ai nhìn lên Chúa sẽ được hớn hở vui mừng tôi sẽ không ngừng...
Ai nhìn lên Thiên Chúa sẽ luôn luôn được hớn hở vui tươi...
Ai nương mình ở trong Chúa họ luôn hớn hở...
Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu sẽ trở về với mùa màng...
Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu sẽ trở về với mùa màng...
Ai ra đi hy sinh vì Danh Chúa Kitô hưởng phúc...
Ai ra đi trong nghẹn ngào nước mắt khi tay mang hạt giống...
Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng, để con...
Ai sẽ được là ai sẽ được lên, được lên núi thánh ai sẽ sống...
Ai sẽ được vào, được vào ngụ trong nhà Chúa là kẻ sống...
Ai sẽ được vào, được vào sống trong nhà Chúa (ư) và ai sẽ được...
Ai sẽ vào Nhà Chúa, và ai sẽ cư ngụ...
Ai sẽ vào nơi thánh cung diệu huyền và ai...
Ai sinh ra trong đời lại không có lỗi lầm chi ai mang thân phận người...
Ai sống đời công chính Chúa ban muôn ơn lành Đức Chúa là Thượng Đế chí tôn...
Ai sống trên đời cũng được bởi mẹ sinh ra tiếng khóc oa oa...
Ai sống trong tình yêu thực là sống trong Chúa...
Ai sống trong yêu thương thì được Thiên Chúa...
Ai thành tâm theo đường Thầy đành mất hết...
Ai theo (là) muốn theo Ta hãy mau từ bỏ mình...
Ai thực hiện Thánh Ý Chúa Trời người ấy mới thật là chị tôi em tôi...
Ai thương ai thấu cho tình này giữa đêm trường khuya vắng...
Ai tin, ai tin vào Thiên Chúa thì không phải chết bao giờ...
Ai tin tưởng bước xuống dòng nước tái sinh...
Ai tin vào Thầy thì không phải chết bao giờ thì không phải chết...
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên...
Ai trông tìm Chúa hãy vững tâm và mừng vui...
Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời Ta tuyên xưng nó...
Ai vui thú lắng nghe Lời Chúa dạy nhẩm đi nhắc lại suốt đêm ngày...
Ai xem thấy Thầy là thấy Chúa Cha ai xem thấy Thầy...
Ai xin gì thì được nấy ai tìm gì thì sẽ gặp...
Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho...
Ai yêu mến Chúa Con thì được Cha Ngài yêu mến và được Thánh Thần...
Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy...
Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy truyền là hãy...
Âm thầm Chúa bước bên con không hề than van nỉ non ân cần Chúa đỡ nâng con...
Âm thầm quạnh vắng canh khuya xa mờ fum fum fum...
Âm thầm trong Chúa ngỡ đời hồn nhiên bé thơ ngọt ngào ơn phúc...
Âm thanh họ truyền khắp địa cầu trời xanh tường thuật vinh quang...
Ân ban đầu tiên Đức Kitô tặng Mẹ mình là sự thiện toàn...
Ăn cùng tấm bánh uống cùng chén thánh chúng con kết hiệp...
Ân nghĩa Ngài lạy Chúa con ca tụng không ngừng...
Ân phúc dạt dào trăng tỏa rạng diễm lệ tinh tuyền ngát hương trinh...
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ai ơi bưng chén cơm đầy...
Ân sủng mà Mẹ được lãnh nhận vượt trên mọi loài thọ sinh...
Ân tình Chúa bao la như khung trời vút cao xa...
Ân tình Chúa thiên thu vạn đại dành cho ai hết lòng kính thờ...
Ân tình Chúa tuyệt vời làm sao con nói...
Ân tình Chúa yêu thương con từ khi con chưa chào đời...
Ân tình người yêu tôi đến băng qua núi đồi...
Ân tình thánh tuyệt vời này con đến Chúa ơi...
An vui có Chúa bên con với Ngài bước trong cuộc đời...
Áng mây mù che khuất Thái Sơn che Thái Sơn...
Anh đi về Bắc tôi trở vào Nam nhưng ta cùng quyết tâm theo đường sự Sáng...
Anh em bốn phương một nhà vì ta có chung một Cha yêu thương...
Anh em chớ mắc nợ (i) nhau điều gì trừ ra tình thương mến...
Anh em chúng con tha thiết dâng lời kêu khấn cầu xin...
Anh em chúng ta Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh hiệp thông đệ huynh...
Anh em đã lãnh nhận Lời gieo trong lòng chính Lời Thiên Chúa...
Anh em hãy ca lên hát lên chúc tụng Chúa Trời hãy cám tạ...
Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng Tin Mừng...
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng...
Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ anh em hãy đi...
Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ anh em hãy đi...
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần...
Anh em hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ...
Anh em hãy vui mừng đón nhận vinh quang mà tạ ơn Thiên Chúa...
Anh em là muối, muối ướp cho đời muối mà lạt đi không thể...
Anh em ơi! Chớ mắc nợ nhau điều gì trừ lòng thương mến...
Anh em ơi! Nào cùng đi về quê Chúa hứa anh em ơi...
Anh em ơi! Ơi hãy mau đi về Bê-lem theo chân mục đồng...
Anh em sống hợp nhất với nhau thực biết bao tốt lành...
Anh em ta cầm tay nhau vai chen vai trên đường xa...
Anh em ta hãy yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta...
Anh em ta từ bốn phương trời anh em ta từ các thôn làng...
Ánh hồng đốt cháy chân trời xa bóng tà lịm tắt...
Ánh mắt con tuôn rơi trái tim con bồi hồi Chúa nhìn từ ái...
Ánh mắt Mẹ nhân từ nhìn con yêu thương tha thiết...
Ánh mắt nào nhìn con thương mến yêu thương này...
Ánh mắt Ngài nhìn con đắm đuối ánh mắt Ngài nhìn con...
Ánh mắt trẻ thơ bơ vơ phố chợ đói khát tình yêu...
Ánh muôn tia bình minh bừng lấp lánh chiếu lên áng mây...
Ánh nến sáng lung linh đoàn con xin dâng về Mẹ...
Ánh nến tỏa sáng ngời cành hồng trổ muôn bông...
Ánh sáng bừng lên chiếu rọi chói lòa vì Chúa dã giáng sinh...
Ánh sáng chiếu soi trần gian là chính Đức Giêsu Kitô...
Ánh sáng Chúa Kitô tạ ơn Chúa...
Ánh sáng Chúa phục sinh dương cao rầy đập tan bóng tối tử thần...
Ánh sáng dịu êm dẫn con ánh sáng dịu êm...
Ánh sáng đã chan hòa thế giới hãy đến ngắm...
Ánh sáng đã xóa tan màn đêm trần gian ơi...
Ánh sáng đã xuất hiện kìa ánh sáng đã xuất hiện cho người...
Ánh sáng đời con chính là Ngài nguồn sức...
Ánh sáng Đức Kitô tạ ơn Chúa...
Ánh sáng mới đã bừng lên soi đêm trường Mặt Trời...
Ánh Sáng Niềm Tin lên đường gieo thương mến chứng...
Ánh sáng soi nhân gian trong tiếng hoan ca re o mừng...
Ánh sáng thật, ánh sáng chiếu trong tăm tối là tiếng tự đáy lòng...
Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi...
Ánh sao trời về báo tin Noel sang rồi tuyệt vời mừng Chúa...
Ánh sao vàng mọc lên phương Đông mau lên đường dù trời đêm đông...
Anh với tôi, tôi với anh là Nhiệm Thể Đức Kitô qua lời cầu qua...
Ánh Xuân hồng trên khóm cây xinh tươi tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời...
Anrê Phú Yên Vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam Anrê Phú Yên...
Áo Mẹ một màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ...
Áo trắng lòng son đây áo trắng lòng son vẹn đức hiếu trung vuông tròn...
Ave Ave Ave Maria Ave Ave Ave Maria Êm êm tơ chiều buông...
Ave Ave Ave Maria Ave Ave Ave Maria Xuân tháng năm...
Ave Ave Maria Mẹ về nơi thiên cung muôn thần thánh...
Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria chiều thế...
Ave Maria Ave Maria con yêu Đức Mẹ con cầu nguyện luôn...
Ave Maria Ave Maria khi từ trời thiên sứ đến truyền tin...
Ave Maria Ave Maria kính mừng Đức Bà nhân lành...
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ Ave Maria con dâng lời...
Ave Maria con dâng Mẹ một ngày sống mới...
Ave Maria dâng lời kính ái Mẹ trên trời Ave Maria...
Ave Maria Đức Chúa Cha đã ban cho Mẹ được dư tràn ân phúc...
Ave Maria lạy Thánh Nữ Maria Mẹ tràn ngập...
Ave Maria Mẹ ơi đưa con vào một triều nguyên ánh sáng...
Ave Maria như song lộc triều nguyên ơn phước cả...
Ave Maria ôi Mẹ La Vang con xin kính dâng...
Ave Maria ôi Nữ Trinh đầy hồng ân chính Chúa đã dủ tình...
Ave Maria ôi Nữ Trinh rạng ngời vinh quang Chúa đã kêu mời...
Ave Maria sông ân biển tứ chập chùng lời ca chúc tụng...
Ave Maria tuyệt vời Nữ Vương bóng mát yêu thương Ave Maria...
Ave Maria tuyệt vời Nữ Vương bóng mát yêu thương Ave Maria...
Ave Maria xin kính dâng lên Mẹ từ nhân với hết cả cõi đời tăm tối âu lo...
 

Thánh Ca Theo Câu Đầu

A B C D
Đ E F G
H I K L
M N O P
Q R S T
U V X Y

:: DANH MỤC ::

» Thánh Ca Mùa Phụng Vụ

» Thánh Ca Theo Tác Giả

» Thánh Ca Theo Câu Đầu

» Thánh Ca Theo Tựa Đề

» Thánh Ca Hàng Tuần

» Thánh Ca Vào Đời

» Thiếu Nhi - Sinh Hoạt

» Tình Ca Việt Nam

» Tình Ca Theo Câu Đầu

» Tình Ca Theo Tựa Đề

» Giới Thiệu Tác Phẩm

» Tài Liệu Âm Nhạc

» Tác Phẩm Mới

» Tuyển Tập Thánh Ca

» Hỗ Trợ Phần Mềm

» Thống kê truy cập

» Ads