THÁNH CA TIN MỪNG (mẫu tự)

Thánh Mát-thêu

in PDF nghe Scorch Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 28-30)
in PDF nghe Scorch Ai Vất Vả (Mt. 11: 28)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Đức Tin (Mt. 17)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Hạnh Phúc (Mt. 5: 1-12)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Làm Lành (Mt. 5)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Trên Núi (Mt. 5: 1-11)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Yêu Thương (Mt. 22: 34-40)
in PDF nghe Scorch Bát Phúc (Mt. 5: 1-12a)
in PDF nghe Scorch Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13: 1-23)
in PDF nghe Scorch Cám Dỗ Trong Đời (Mt. 4: 1-11)
in PDF nghe Scorch Cả Thành Xôn Xao (Mt. 2: 10)
in PDF nghe Scorch Cha Đã Mặc Khải (Mt. 11: 25-27)
in PDF nghe Scorch Chén Đắng (Mt. 26: 42 - mẫu 1)
in PDF nghe Scorch Chén Đắng (Mt. 26: 42 - mẫu 2)
in PDF nghe Scorch Chớ Ganh Tị (Mt. 20: 1-16a)
in PDF nghe Scorch Chờ Một Mùa Lúa Mới (Mt. 23: 24-43)
in PDF nghe Scorch Chờ Một Mùa Lúa Mới (Mt. 23: 24-43)
in PDF nghe Scorch Chúa Cất Tiếng Mời (Mt. 11: 25-30)
in PDF nghe Scorch Chúa Chạnh Lòng Thương (Mt. 14: 13-21)
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Mời Gọi (Mt. 22: 1-14)
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Trao Phó (Mt. 25: 14-30)
in PDF nghe Scorch Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25: 1-13)
in PDF nghe Scorch Chúa Giêsu Đi Trên Mặt Nước (Mt. 14: 22-23)
in PDF nghe Scorch Chúa Ở Cùng Con (Mt. 1: 18-24)
in PDF nghe Scorch Chúa Ở Cùng Ta (Mt. 1: 23)
in PDF nghe Scorch Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Mt. 8: 23-27)
in PDF nghe Scorch Chúa Yêu Con Người (Mt. 1: 18-24)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25: 31-46)
in PDF nghe Scorch Chúng Tôi Đã Thấy (Mt. 2: 2)
in PDF nghe Scorch Con Biết Cậy Ai (Mt. 12: 2-11)
in PDF nghe Scorch Con Chúa Hy Sinh (Mt. 21: 33-43)
in PDF nghe Scorch Con Yêu Dấu (Mt. 17: 5)
in PDF nghe Scorch Cứ Để Các Bé (Mt. 19: 14)
in PDF nghe Scorch Cùng Chúa Lên Đỉnh Núi (Mt. 17: 5)
in PDF nghe Scorch Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1: 18-24)
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6: 25-34)
in PDF nghe Scorch Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3: 1-12)
in PDF nghe Scorch Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43)
in PDF nghe Scorch Dụ Ngôn Nước Trời (Mt. 13: 44-52)
in PDF nghe Scorch Đấng Cao Trọng (Mt. 11: 2-11)
in PDF nghe Scorch Đêm Thâu Vườn Dầu (Mt. 26: 36-46)
in PDF nghe Scorch Đến Với Chúa (Mt. 6: 1-6...)
in PDF nghe Scorch Đi Galilê (Mt. 28: 8-15)
in PDF nghe Scorch Đi Tìm Đâu (Mt. 5: 2-10)
in PDF nghe Scorch Đi Trên Sóng Nước (Mt. 14: 22-36)
in PDF nghe Scorch Điều Chúa Muốn (Mt. 9: 9-13)
in PDF nghe Scorch Điều Gì Phải Lo (Mt. 6: 25-33)
in PDF nghe Scorch Đời Sống Thánh Gia (Mt. 2: 13-23)
in PDF nghe Scorch Đồng Xanh Thơ (Mt. 6: 33)
in PDF nghe Scorch Đưa Môn Sinh Lên Núi (Mt. 17: 1-9)
in PDF nghe Scorch Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6: 24-34)
in PDF nghe Scorch Đừng Lo Ngày Mai (Mt. 6: 24-34)
in PDF nghe Scorch Đừng Sợ! (Mt. 10: 26-33)
in PDF nghe Scorch Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22: 34-40)
in PDF nghe Scorch Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18: 15-20)
in PDF nghe Scorch Giuse! Người Âm Thầm (Mt. 1: 16, 18-21, 24a)
in PDF nghe Scorch Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14)
in PDF nghe Scorch Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13: 1-23)
in PDF nghe Scorch Hãy Ăn Năn Thống Hối (Mt. 3: 1-12)
in PDF nghe Scorch Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14: 13-21)
in PDF nghe Scorch Hãy Đến Dự Tiệc Cưới (Mt. 22: 1-14)
in PDF nghe Scorch Hãy Đến Lãnh Nhận (Mt. 25: 31)
in PDF nghe Scorch Hãy Hành Động (Mt. 23: 1-12)
in PDF nghe Scorch Hãy Làm Cho Chúa (Mt. 25: 31-46)
in PDF nghe Scorch Hãy Sám Hối (Mt. 4: 12-23)
in PDF nghe Scorch Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44)
in PDF nghe Scorch Hãy Sinh Lợi (Mt. 25: 14-30)
in PDF nghe Scorch Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5: 38-48)
in PDF nghe Scorch Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18: 21-35)
in PDF nghe Scorch Hãy Tỉnh Thức (Mt. 24: 42...)
in PDF nghe Scorch Hãy Trả Cho Cêsarê (Mt. 22: 15-21)
in PDF nghe Scorch Hãy Trả Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21)
in PDF nghe Scorch Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16: 21-27)
in PDF nghe Scorch Hãy Vững Tâm (Mt. 14: 22-33)
in PDF nghe Scorch Hết Lòng Tha Thứ (Mt. 18: 21-35)
in PDF nghe Scorch Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30)
in PDF nghe Scorch Không Chỉ Bảy Lần (Mt. 19: 21-22)
in PDF nghe Scorch Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23: 1-12)
in PDF nghe Scorch Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5: 13-16)
in PDF nghe Scorch Làm Con Của Cha (Mt. 20: 28)
in PDF nghe Scorch Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15: 21-28)
in PDF nghe Scorch Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3: 16-17)
in PDF nghe Scorch Lễ Chúa Hiển Dung (Mt. 17: 5)
in PDF nghe Scorch Loan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28: 16-20)
in PDF nghe Scorch Lộc Trời Phúc Người (Mt. 5: 3-11)
in PDF nghe Scorch Lời Chúa (Mt. 4: 4)
in PDF nghe Scorch Lời Con Thành Tâm (Mt. 7: 8)
in PDF nghe Scorch Lời Thề Hôm Xưa (Mt. 19: 4-7)
in PDF nghe Scorch Lòng Tin Lớn Lao (Mt. 15: 21-28)
in PDF nghe Scorch Lòng Tin Mạnh Mẽ (Mt. 8: 5-11)
in PDF nghe Scorch Lúa Gieo Trên Đồng (Mt. 13: 1-9)
in PDF nghe Scorch Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43)
in PDF nghe Scorch Mạc Khải Cho Những Người Nhỏ (Mt. 11: 25-31)
in PDF nghe Scorch Mến Chúa Yêu Người (Mt. 22: 34-40)
in PDF nghe Scorch Mừng Chúa Về Trời (Mt. 28: 16-20)
in PDF nghe Scorch Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13)
in PDF nghe Scorch Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13)
in PDF nghe Scorch Mười Người Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13)
in PDF nghe Scorch Mười Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13)
in PDF nghe Scorch Muối Và Ánh Sáng (Mt. 5: 13-16)
in PDF nghe Scorch Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21: 28-32)
in PDF nghe Scorch Này Ngài Sẽ Đến (Mt. 3: 1-12)
in PDF nghe Scorch Nên Một Với Chúa (Mt. 17: 1-9)
in PDF nghe Scorch Nếu Mai Chúa Đến (Mt. 25: 1-13)
in PDF nghe Scorch Ngài Bên Cuộc Đời (Mt. 25: 32-46)
in PDF nghe Scorch Ngài Ơi, Cứu Con (Mt. 8: 23-27)
in PDF nghe Scorch Ngày Chúa Đến (Mt. 25: 31-46)
in PDF nghe Scorch Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mt. 3: 13-17)
in PDF nghe Scorch Người Đã Sống Lại (Mt. 28: 1-10)
in PDF nghe Scorch Người Gieo Giống (Mt. 13: 3-8)
in PDF nghe Scorch Người Gieo Giống (Mt. 13: 1-23)
in PDF nghe Scorch Người Ta Sống (Mt. 4: 4b)
in PDF nghe Scorch Nguồn Tin Yêu (Mt. 11: 25-30)
in PDF nghe Scorch Nguyện Xin Emmanuel (Mt. 1)
in PDF nghe Scorch Nhà Xây Trên Đá (Mt. 7: 24-27)
in PDF nghe Scorch Như Trẻ Nhỏ (Mt. 18: 3)
in PDF nghe Scorch Những Người Làm Vườn Nho (Mt. 21: 33-43)
in PDF nghe Scorch Niềm Tin Lên Đường (Mt. 2: 1-12)
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11: 2-11)
in PDF nghe Scorch Nước Trời (Mt. 13: 44-52)
in PDF nghe Scorch Nước Trời (Mt. 13: 44-52)
in PDF nghe Scorch Nước Trời Cho Ai (Mt. 18: 1-5)
in PDF nghe Scorch Nước Trời Đã Đến Gần (Mt. 4: 12-17)
in PDF nghe Scorch Nước Trời Đã Gần (Mt. 3: 1-12)
in PDF nghe Scorch Nước Trời Quý Giá (Mt. 25: 14-30)
in PDF nghe Scorch Phần Thưởng Cao Quý (Mt. 5: 1-12)
in PDF nghe Scorch Phần Thưởng Trên Trời (Mt. 5: 1-12a)
in PDF nghe Scorch Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16: 13-23)
in PDF nghe Scorch Phúc Thật Giữa Đời (Mt. 5: 1-12)
in PDF nghe Scorch Phúc Thật Hạnh Phúc (Mt. 5: 1-12)
in PDF nghe Scorch Phúc Thay (Mt. 5: 1-12)
in PDF nghe Scorch Phúc Thay (Mt. 5: 3-12)
in PDF nghe Scorch Phút Kết Hợp (Mt. 28: 20)
in PDF nghe Scorch Sao Bỏ Con? (Mt. 26: 39 & Mt. 27: 46)
in PDF nghe Scorch Sóng Gió Im Lặng 1 (Mt. 8: 18-27)
in PDF nghe Scorch Sóng Gió Im Lặng 2 (Mt. 8: 18-27)
in PDF nghe Scorch Sửa Lỗi Cho Nhau (Mt. 18: 15-20)
in PDF nghe Scorch Ta Vào Đời (Mt. 18: 19)
in PDF nghe Scorch Tấm Lòng Khiêm Cung (Mt. 23: 1-12)
in PDF nghe Scorch Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5: 1...)
in PDF nghe Scorch Tha Thứ (Mt. 18: 21-35)
in PDF nghe Scorch Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9: 9-13)
in PDF nghe Scorch Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14: 22-33)
in PDF nghe Scorch Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9: 36 - 10: 8)
in PDF nghe Scorch Theo Ánh Sao (Mt. 2: 1-12)
in PDF nghe Scorch Theo Chúa (Mt. 10: 38)
in PDF nghe Scorch Theo Chúa (Mt. 16: 24-25, 20: 22-23)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20: 1-16)
in PDF nghe Scorch Theo Chúa Lên Đường (Mt. 10: 38-39)
in PDF nghe Scorch Theo Chúa Quan Phòng (Mt. 2: 2-3)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Và Của Cải (Mt. 6: 24)
in PDF nghe Scorch Thiên Đường Ở Trong Tôi (Mt. 5)
in PDF nghe Scorch Tiệc Cưới Chúa Mời (Mt. 22: 1-14)
in PDF nghe Scorch Tiếng Chúa Cha (Mt. 17: 1-5)
in PDF nghe Scorch Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6: 24-34)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28: 1-10)
in PDF nghe Scorch Tin Yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18: 16-20)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 7: 21-27)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 21: 28-32)
in PDF nghe Scorch Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21)
in PDF nghe Scorch Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21)
in PDF nghe Scorch Trên Biển Đời (Mt. 14: 22-33)
in PDF nghe Scorch Trên Đỉnh Tabor (Mt. 17: 1-13)
in PDF nghe Scorch Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6: 1-6, 16-18)
in PDF nghe Scorch Trọn Lành Như Cha (Mt. 5: 38-48)
in PDF nghe Scorch Tuyên Xưng (Mt. 16: 16-18)
in PDF nghe Scorch Tuyên Xưng Đức Kitô (Mt. 16: 13-23)
in PDF nghe Scorch Vác Thập Giá Mình (Mt. 10: 37-42)
in PDF nghe Scorch Vác Thập Giá Mình (Mt. 16: 21-27)
in PDF nghe Scorch Vẫn Chỉ Một Đồng (Mt. 20: 1-16a)
in PDF nghe Scorch Về Đây Bên Cha (Mt. 25: 34)
in PDF nghe Scorch Viên Đá Góc (Mt. 21: 33-43)
in PDF nghe Scorch Viên Ngọc Quý (Mt. 13: 44-52)
in PDF nghe Scorch Vinh Quang Chúa Con (Mt. 25: 31-46)
in PDF nghe Scorch Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26: 14-27, 66)
in PDF nghe Scorch Xây Nhà (Mt. 7: 21, 24-27)
in PDF nghe Scorch Xin Biến Đổi Con (Mt. 5: 17-37)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Chữa Lành Con (Mt. 8: 14-17)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4: 1-11)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Ở Cùng Chúng Con (Mt. 28: 20)
in PDF nghe Scorch Xin Thắp Sáng (Mt. 5: 13-16)
in PDF nghe Scorch Xin Vâng Ý Cha (Mt. 26: 39)
in PDF nghe Scorch Xin Vòng Tay Yêu Thương (Mt. 25: 35-36)
in PDF nghe Scorch Yến Tiệc Vui (Mt. 22: 1-14)
in PDF nghe Scorch Yêu Người Như Chúa (Mt. 22: 34-40)

Thánh Mác-cô

in PDF nghe Scorch Ai Được Cứu Rỗi? (Mc. 10: 17-27)
in PDF nghe Scorch Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất (Mc. 9: 29-36)
in PDF nghe Scorch Ai Muốn Theo Ta? (Mc. 8: 27-35)
in PDF nghe Scorch Ai Muốn Theo Ta (Mc. 8: 34-35)
in PDF nghe Scorch Ai Tin Sẽ Được Sống (Mc. 9: 24)
in PDF nghe Scorch Anh Mù Bartimê (Mc. 10: 46-52)
in PDF nghe Scorch Bà Góa Nghèo (Mc. 12: 38-44)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Đức Tin (Mc. 11)
in PDF nghe Scorch Bí Tích Tình Yêu (Mc. 14: 12-26)
in PDF nghe Scorch Biến Đổi Đời Con (Mc. 9: 2-10)
in PDF nghe Scorch Biển Đời Giông Tố (Mc. 4: 35-41)
in PDF nghe Scorch Biết Khi Nào Chủ Về (Mc. 13: 33)
in PDF nghe Scorch Bước Qua Cửa Hẹp (Mc. 10: 17-30)
in PDF nghe Scorch Các Người Chớ Phân Ly (Mc. 10: 2-12)
in PDF nghe Scorch Cám Dỗ Nào... (Mc. 1: 12-15)
in PDF nghe Scorch Cần Ra Khỏi Mình (Mc. 6: 1-6)
in PDF nghe Scorch Chân Thành Sám Hối (Mc. 1: 1-8)
in PDF nghe Scorch Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Mc. 13: 24-32)
in PDF nghe Scorch Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52)
in PDF nghe Scorch Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Mc. 12: 38-44)
in PDF nghe Scorch Chớ Giả Hình (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23)
in PDF nghe Scorch Chúa Buồn... (Mc. 10: 17-30)
in PDF nghe Scorch Chúa Chạnh Lòng Thương (Mc. 6: 30-34)
in PDF nghe Scorch Chúa Chạnh Lòng Thương (Mc. 8: 1-10)
in PDF nghe Scorch Chúa Chữa Người Câm Điếc (Mc. 7: 31-37)
in PDF nghe Scorch Chúa Động Lòng Thương (Mc. 1: 40-45)
in PDF nghe Scorch Chúa Giêsu Lên Trời (Mc. 16: 15-20)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Niềm Vui (Mc. 2: 18-22)
in PDF nghe Scorch Chữa Người Quỉ Ám (Mc. 5: 19)
in PDF nghe Scorch Chúa Quy Tụ Dân Người (Mc. 13: 24-32)
in PDF nghe Scorch Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Mc. 4: 35-41)
in PDF nghe Scorch Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Mc. 1: 12-15)
in PDF nghe Scorch Chuyện Người Bại Liệt (Mc. 2: 1-12)
in PDF nghe Scorch Có Biết Bao Điều (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)
in PDF nghe Scorch Con Người Đến (Mc. 10: 45)
in PDF nghe Scorch Con Tin Thưa Thầy (Mc. 4: 35; 8: 29)
in PDF nghe Scorch Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9: 1-9)
in PDF nghe Scorch Dâng Lời Tụng Ca (Mc. 5: 21-43)
in PDF nghe Scorch Dọn Đường Cho Chúa (Mc. 1: 1-8)
in PDF nghe Scorch Duy Nơi Ngài (Mc. 2: 1-12)
in PDF nghe Scorch Đàn Chiên Không Người Chăn (Mc. 6: 30-34)
in PDF nghe Scorch Đêm Thâu Vườn Dầu (Mc. 14: 32-42)
in PDF nghe Scorch Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34)
in PDF nghe Scorch Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34)
in PDF nghe Scorch Đối Với Chúa (Mc. 10: 2-16)
in PDF nghe Scorch Đón Nhận Tha Nhân (Mc. 1: 40-45)
in PDF nghe Scorch Đồng Xu Nhỏ (Mc. 12: 41-44)
in PDF nghe Scorch Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16: 1-8)
in PDF nghe Scorch Đường Lên Canvê (Mc. 14: 1-15, 47)
in PDF nghe Scorch Đường Vinh Quang Chúa (Mc. 10: 35-45)
in PDF nghe Scorch Ephata (Mc. 7: 31-37)
in PDF nghe Scorch Ephata (Mc. 7: 31-37)
in PDF nghe Scorch Ephata (Mc. 7: 31-37)
in PDF nghe Scorch Gioan Tiền Hô (Mc. 3: 1-3)
in PDF nghe Scorch Giới Răn Nào Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34)
in PDF nghe Scorch Gương Sáng (Mc. 3: 3-16)
in PDF nghe Scorch Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng (Mc. 6: 7-13)
in PDF nghe Scorch Hãy Luôn Từ Bỏ (Mc. 10: 17-30)
in PDF nghe Scorch Hãy Nên Công Chính (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)
in PDF nghe Scorch Hãy Sống Ngay Lành (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)
in PDF nghe Scorch Hãy Theo Ta (Mc. 1: 14-20)
in PDF nghe Scorch Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37)
in PDF nghe Scorch Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37)
in PDF nghe Scorch Hãy Vững Tin Ngài (Mc. 10: 46-52)
in PDF nghe Scorch Hiệp Thông Năm Thánh (Mc. 3: 14)
in PDF nghe Scorch Khiêm Nhu Phục Vụ (Mc. 10: 35-45)
in PDF nghe Scorch Không Được Phân Ly (Mc. 10: 2-16)
in PDF nghe Scorch Lời Ngài (Mc. 1: 21-28)
in PDF nghe Scorch Lúa Với Cỏ Lùng (Mc. 13: 24-32)
in PDF nghe Scorch Một Lòng Tin (Mc. 5: 21-43)
in PDF nghe Scorch Một Mình Với Chúa (Mc. 1: 29-39)
in PDF nghe Scorch Muốn Làm Lớn (Mc. 10: 35-45)
in PDF nghe Scorch Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mc. 1: 6b-11)
in PDF nghe Scorch Này Là Mình Máu Ta Ban (Mc. 14: 12-16, 22-26)
in PDF nghe Scorch Ngày Của Chủa (Mc. 2: 23 - 3: 6)
in PDF nghe Scorch Nghỉ Ngơi Bên Chúa (Mc. 6: 30-34)
in PDF nghe Scorch Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mc. 1: 7-11)
in PDF nghe Scorch Người Được Sai Đi (Mc. 6: 7-13)
in PDF nghe Scorch Người Gieo Giống (Mc. 4: 20)
in PDF nghe Scorch Người Mù Bên Vệ Đường (Mc. 10: 46-52)
in PDF nghe Scorch Nước Chúa Đã Gần Đến (Mc. 1: 14-20)
in PDF nghe Scorch Nước Thiên Chúa (Mc. 4: 26-34)
in PDF nghe Scorch Nước Trời Cho Ai (Mc. 9: 33-37)
in PDF nghe Scorch Nước Trời Như Hạt Giống (Mc. 4: 26-34)
in PDF nghe Scorch Phục Vụ Như Chúa (Mc. 10: 35-45)
in PDF nghe Scorch Sao Lại Sợ Hãi? (Mc. 4: 35-40)
in PDF nghe Scorch Sóng Gió Im Lặng 1 (Mc. 4: 35-41)
in PDF nghe Scorch Sóng Gió Im Lặng 2 (Mc. 4: 35-41)
in PDF nghe Scorch Sống Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37)
in PDF nghe Scorch Sức Mạnh Lời Chúa (Mc. 1: 21-28)
in PDF nghe Scorch Ta Cùng Lên Đường (Mc. 16: 15-16)
in PDF nghe Scorch Tấm Lòng Bao Dung (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Yêu Mến (Mc. 9: 30-37)
in PDF nghe Scorch Thánh Ý Chúa (Mc. 3: 20-25)
in PDF nghe Scorch Thầy Là Ai? (Mc. 8: 27-35)
in PDF nghe Scorch Theo Chúa (Mc. 2: 14)
in PDF nghe Scorch Tin Là Được (Mc. 11: 23-24)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Cứu Độ (Mc. 16: 15-20)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Phục Sinh 2 (Mc. 16: 1-7)
in PDF nghe Scorch Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Mc. 13: 33-37)
in PDF nghe Scorch Tôi Không Còn Cô Đơn (Mc. 12)
in PDF nghe Scorch Trong Sông Giođan (Mc. 1: 1-8)
in PDF nghe Scorch Từ Trái Tim Con (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23)
in PDF nghe Scorch Với Chúa Với Người (Mc. 12: 38-44)
in PDF nghe Scorch Xin Biến Đổi Con (Mc. 9: 2-10)
in PDF nghe Scorch Xin Chạm Vào Con (Mc. 5: 21-43)
in PDF nghe Scorch Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Chữa Lành (Mc. 1: 40-45)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Cứu Chữa Con (Mc. 1: 29-39)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Dùng Con (Mc. 7: 31-37)
in PDF nghe Scorch Xin Củng Cố Niềm Tin (Mc. 6: 1-6)
in PDF nghe Scorch Xin Thương Xót Con (Mc. 10: 46-52)

Thánh Lu-ca

in PDF nghe Scorch Ai Hay Tự Hào (Lc. 18: 9-14)
in PDF nghe Scorch Ai Là Anh Em Tôi? (Lc. 10: 5-37)
in PDF nghe Scorch An Bình Ra Đi (Lc. 2: 29-32)
in PDF nghe Scorch An Bình Ra Đi (Lc. 2: 29-32)
in PDF nghe Scorch Ăn Năn Tội Mình (Lc. 13: 1-9)
in PDF nghe Scorch Ave Maria (Lc. 1: 28...)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Đức Ái (Lc. 10: 25-37)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Đức Tin (Lc. 8)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Thống Hối (Lc. 15: 18...)
in PDF nghe Scorch Bánh Hóa Nhiều (Lc. 9: 16-17)
in PDF nghe Scorch Bêlem, Âm Vang Cứu Độ (Lc. 2: 8-20)
in PDF nghe Scorch Bền Đỗ Đến Cùng (Lc. 21: 5-19)
in PDF nghe Scorch Biến Hình Đổi Dạng (Lc. 9: 28-36)
in PDF nghe Scorch Bước Đi Với Ngài (Lc. 24: 13-27)
in PDF nghe Scorch Cám Dỗ Trong Đời (Lc. 4: 1-13)
in PDF nghe Scorch Canh Tân Đời Mình (Lc. 3: 10-18)
in PDF nghe Scorch Cầu Nguyện Không Ngừng (Lc. 16: 1-13)
in PDF nghe Scorch Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18: 1-8)
in PDF nghe Scorch Chân Thành Sám Hối (Lc. 3: 10-18)
in PDF nghe Scorch Chẳng Còn Lại Gì (Lc. 12: 13-21)
in PDF nghe Scorch Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42)
in PDF nghe Scorch Chờ Mong (Lc. 15: 11-32)
in PDF nghe Scorch Chớ Thách Chúa (Lc. 4: 1-13)
in PDF nghe Scorch Chọn Phần Hơn (Lc. 10: 38-42)
in PDF nghe Scorch Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7: 11-17)
in PDF nghe Scorch Chúa Có Mặt Trong Lịch Sử (Lc. 21: 28 và 31)
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Làm Người (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Chúa Giáng Sinh 1 (Lc. 2: 1-20)
in PDF nghe Scorch Chúa Mãi Bên Con (Lc. 3: 4-18)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B (Lc. 1: 46-54)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 MV B (Lc. 1: 46-54)
in PDF nghe Scorch Chúa Ở Lại Với Con (Lc. 24: 13-35)
in PDF nghe Scorch Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Lc. 8: 22-25)
in PDF nghe Scorch Chúng Tôi Phải Làm Gì? (Lc. 3: 10-18)
in PDF nghe Scorch Con Chiên Lạc (Lc. 15: 3-7)
in PDF nghe Scorch Con Được Tha (Lc. 7: 36-50)
in PDF nghe Scorch Con Đường Giêsu (Lc. 9: 51-62)
in PDF nghe Scorch Con Hãy Xin (Lc. 11: 1-13)
in PDF nghe Scorch Con Không Đáng (Lc. 7: 1-10)
in PDF nghe Scorch Con Nay Trở Về (Lc. 15: 11-32)
in PDF nghe Scorch Cứ Xin Sẽ Được (Lc. 11: 1-13)
in PDF nghe Scorch Dacaria! Đừng Sợ (Lc. 1: 5-25)
in PDF nghe Scorch Dấn Bước Theo Ngài (Lc. 14: 25-33)
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Giêsu (Lc. 2: 30-31)
in PDF nghe Scorch Danh Ngài Là Thánh (Lc. 1: 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55)
in PDF nghe Scorch Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1: 39-56)
in PDF nghe Scorch Đêm Thâu Vườn Dầu (Lc. 22: 39-46)
in PDF nghe Scorch Đến Để Được Chữa Lành (Lc. 19: 1-10)
in PDF nghe Scorch Đi Mang Bình An (Lc. 10: 1-9)
in PDF nghe Scorch Đi Theo Ta (Lc. 9: 23-24)
in PDF nghe Scorch Điềm Lạ (Lc. 2: 7)
in PDF nghe Scorch Điềm Lạ Giona (Lc. 11: 29-32)
in PDF nghe Scorch Điệp Khúc Magnificat (Lc. 1: 46-55)
in PDF nghe Scorch Đón Nhận Chúa (Lc. 19: 1-10)
in PDF nghe Scorch Đừng Ngồi Chỗ Nhất (Lc. 14: 7-14)
in PDF nghe Scorch Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Lc. 24: 35-48)
in PDF nghe Scorch Đường Chiều Emmau (Lc. 24: 13-35)
in PDF nghe Scorch Giacaria (Lc. 1: 5-25)
in PDF nghe Scorch Gia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19: 1-10)
in PDF nghe Scorch Giã Từ (Lc. 15: 11-32)
in PDF nghe Scorch Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36)
in PDF nghe Scorch Gioan Tiền Hô 1 (Lc. 1: 5-25)
in PDF nghe Scorch Hạnh Phúc Đời Con (Lc. 6: 17-26)
in PDF nghe Scorch Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9: 11-17)
in PDF nghe Scorch Hãy Chỗi Dậy (Lc. 5: 17-26)
in PDF nghe Scorch Hãy Dọn Đường Cho Chúa (Lc. 3: 1-6)
in PDF nghe Scorch Hãy Dọn Đường Chúa (Lc. 3: 1-6)
in PDF nghe Scorch Hãy Dọn Tâm Hồn (Lc. 3: 1-6)
in PDF nghe Scorch Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Ta (Lc. 22: 19)
in PDF nghe Scorch Hãy Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 24: 44-53)
in PDF nghe Scorch Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 40)
in PDF nghe Scorch Hãy Sống Khiêm Nhường (Lc. 14: 1, 7-14)
in PDF nghe Scorch Hãy Tha Thứ (Lc. 6: 27-38)
in PDF nghe Scorch Hãy Tha Thứ (Lc. 17: 1-6)
in PDF nghe Scorch Hãy Trở Nên Như Trẻ Thơ (Lc. 9: 46-50)
in PDF nghe Scorch Hồn Tôi Tán Tụng (Lc. 1: 46-55)
in PDF nghe Scorch Hồng Ân Cứu Độ (Lc. 4: 14-21)
in PDF nghe Scorch Hướng Đến Tha Nhân (Lc. 16: 19-31)
in PDF nghe Scorch Khó Tin Chúa (Lc. 4: 21-30)
in PDF nghe Scorch Khuôn Vàng Thước Ngọc (Lc. 6: 31)
in PDF nghe Scorch Là Chứng Nhân (Lc. 24: 35-48)
in PDF nghe Scorch Là Còn Niềm Vui (Lc. 15: 32)
in PDF nghe Scorch Làm Điều Phải Làm (Lc. 17: 5-10)
in PDF nghe Scorch Lạy Cha (Lc. 23: 34)
in PDF nghe Scorch Lạy Chúa! Con Mến Yêu Ngài (Lc. 9: 18-24)
in PDF nghe Scorch Lạy Ngài! Xin Nhớ Đến Con (Lc. 23: 35-43)
in PDF nghe Scorch Lễ Chung Về Thánh Mục Tử (Lc. 4: 18)
in PDF nghe Scorch Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc. 1: 28, 42)
in PDF nghe Scorch Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc. 2: 34-35)
in PDF nghe Scorch Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc. 1: 17)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Giuse (Lc. 12: 42)
in PDF nghe Scorch Lệnh Truyền Giáo (Lc. 10: 2)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi (Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi Vui Mừng (Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54)
in PDF nghe Scorch Lộc Trời Phúc Người (Lc. 6: 20-23)
in PDF nghe Scorch Lời Cầu Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18: 9-14)
in PDF nghe Scorch Lòng Biết Ơn (Lc. 17: 11-19)
in PDF nghe Scorch Lòng Biết Ơn (Lc. 17: 11-19)
in PDF nghe Scorch Mạc Khải Cho Những Người Nhỏ (Lc. 10: 21-22)
in PDF nghe Scorch Magnificat (Lc. 1: 39-56)
in PDF nghe Scorch Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm (Lc. 1: 39-45)
in PDF nghe Scorch Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2: 16-21)
in PDF nghe Scorch Một Chúa Yêu Thương (Lc. 15: 1-32)
in PDF nghe Scorch Một Đời Như Chúa (Lc. 6: 27-38)
in PDF nghe Scorch Mừng Khen Đức Chúa (Lc. 1: 46-56)
in PDF nghe Scorch Ngài Đi Đâu Đó? (Lc. 15: 4)
in PDF nghe Scorch Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3: 15-22)
in PDF nghe Scorch Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12: 49-53)
in PDF nghe Scorch Người Anh Em (Lc. 10: 29-37)
in PDF nghe Scorch Người Đi Gieo Giống (Lc. 8: 4-15)
in PDF nghe Scorch Người Được Sai Đi (Lc. 10: 1-12, 17-20)
in PDF nghe Scorch Người Gieo Giống (Lc. 8: 15)
in PDF nghe Scorch Người Gieo Giống (Lc. 8: 4-5)
in PDF nghe Scorch Người Samaritanô Nhân Hậu (Lc. 10: 30-37)
in PDF nghe Scorch Người Sẽ Đến (Lc. 3: 1-8)
in PDF nghe Scorch Người Về Trời (Lc. 24: 50-53)
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức (Lc. 21: 25-28, 34-36)
in PDF nghe Scorch Nguyện Đi Theo Chúa (Lc. 14: 25-33)
in PDF nghe Scorch Nhận Ra Chúa (Lc. 24: 35)
in PDF nghe Scorch Nhìn Lại Chính Mình (Lc. 6: 39-45)
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Chào Đời (Lc. 1: 57-66, 80)
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Lên Đường (Lc. 1: 39-45)
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Sự Sống (Lc. 20: 27-38)
in PDF nghe Scorch Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2: 22-40)
in PDF nghe Scorch Nunc Dimittis (Lc. 2: 29-32)
in PDF nghe Scorch Phận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30)
in PDF nghe Scorch Quyền Năng Của Chúa (Lc. 13: 10-17)
in PDF nghe Scorch Sinh Hoa Trái (Lc. 13: 1-9)
in PDF nghe Scorch Sinh Nhật Gioan 1 (Lc. 1: 57-80)
in PDF nghe Scorch Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc. 1: 5, 4)
in PDF nghe Scorch Sống Khiêm Nhường (Lc. 14: 1 - 7: 14)
in PDF nghe Scorch Sống Trung Tín (Lc. 16: 1-13)
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Ca 4 (Lc. 22: 44...)
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Xin Vâng (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Thăm Viếng (Lc. 1: 39-56)
in PDF nghe Scorch Thần Trí Tôi Mừng Vui (Lc. 1: 46-49)
in PDF nghe Scorch Thật Hết Sức Mừng Vui (Lc. 15: 32)
in PDF nghe Scorch Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9: 18-24)
in PDF nghe Scorch Theo Ý Cha (Lc. 22: 42)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Và Của Cải (Lc. 16: 13)
in PDF nghe Scorch Tiếng Hát Thần Linh (Lc. 4: 18-19)
in PDF nghe Scorch Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6)
in PDF nghe Scorch Tìm Nhau (Lc. 15: 4-10)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Chúa Cứu Độ (Lc. 2: 1-14)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Cứu Độ (Lc. 4: 18-19)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Phục Sinh (Lc. 24: 13-35)
in PDF nghe Scorch Tin Mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24: 1-12)
in PDF nghe Scorch Tình Con Dâng Chúa (Lc. 10: 25-37)
in PDF nghe Scorch Tình Phụ Tử (Lc. 15: 18-19)
in PDF nghe Scorch Tình Phụ Tử (Lc. 15: 11-32)
in PDF nghe Scorch Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện (Lc. 21: 25-28, 34-36)
in PDF nghe Scorch Tôi Đi Tìm Tôi (Lc. 5)
in PDF nghe Scorch Tôi Không Cười (Lc. 11: 13)
in PDF nghe Scorch Tôi Mừng Rỡ (Lc. 1: 48-55)
in PDF nghe Scorch Tôi Mừng Rỡ (Lc. 1)
in PDF nghe Scorch Tôn Vinh Danh Chúa (Lc. 5: 17-26)
in PDF nghe Scorch Trái Tim Rực Cháy (Lc. 15: 3-7)
in PDF nghe Scorch Trên Đường Emmau (Lc. 24: 13...)
in PDF nghe Scorch Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Trọn Đời Cảm Mến (Lc. 5: 8-11)
in PDF nghe Scorch Trung Tín Đợi Chờ (Lc. 12: 32-43)
in PDF nghe Scorch Truyền Tin Cho Đức Maria 1 (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Truyền Tin Cho Đức Maria 2 (Lc. 1: 26-38)
in PDF nghe Scorch Từ Nay Con Ơi! (Lc. 2: 76-79)
in PDF nghe Scorch Vầng Đông Viếng Thăm (Lc. 1: 78)
in PDF nghe Scorch Vâng Lời Thầy (Lc. 5: 1-11)
in PDF nghe Scorch Vâng Lời Thầy (Lc. 5: 5 & Ga. 21: 1-14)
in PDF nghe Scorch Về Với Cha (Lc. 15: 11-32)
in PDF nghe Scorch Về Với Cha (Lc. 15: 18)
in PDF nghe Scorch Vì Đã Yêu Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3)
in PDF nghe Scorch Vòng Tay Cha (Lc. 15)
in PDF nghe Scorch Xin Chỉ Một Lời (Lc. 7: 7)
in PDF nghe Scorch Xin Cho Con Biết Ăn Năn (Lc. 13: 1-9)
in PDF nghe Scorch Xin Cho Con Được Thấy (Lc. 18: 41b)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24: 13-35)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18: 9-14)
in PDF nghe Scorch Xin Đoái Thương (Lc. 18: 13)
in PDF nghe Scorch Xin Ở Lại Với Con (Lc. 24: 13)
in PDF nghe Scorch Xin Theo Thầy (Lc. 9: 57-58)
in PDF nghe Scorch Xin Thương Xót Con (Lc. 18: 13-14)
in PDF nghe Scorch Yến Tiệc Với Người Nghèo (Lc. 14: 12-14)

Thánh Gio-an

in PDF nghe Scorch Abba! Lạy Cha (Ga. 4: 4-10)
in PDF nghe Scorch Ai Rước Chúa (Ga. 6: 56)
in PDF nghe Scorch Ai Tin Sẽ Được Sống (Ga. 3: 16-18)
in PDF nghe Scorch Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29)
in PDF nghe Scorch Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9: 1-41)
in PDF nghe Scorch Bánh Trường Sinh (Ga. 6: 35)
in PDF nghe Scorch Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59)
in PDF nghe Scorch Bánh Trường Sinh (Ga. 6: 24-35)
in PDF nghe Scorch Bêlem Yêu Thương (Ga. 3: 16 & 1 Ga. 4: 10)
in PDF nghe Scorch Bước Đi Với Ngài (Ga. 14: 23)
in PDF nghe Scorch Các Môn Đệ Đầu Tiên (Ga. 1: 35-51)
in PDF nghe Scorch Cảm Mến Tình Cha (Yn. 3: 16)
in PDF nghe Scorch Chân Lý Của Chúa (Ga. 14: 15, 16)
in PDF nghe Scorch Chiên Theo Ta (Ga. 10: 27-30)
in PDF nghe Scorch Chiên Thiên Chúa (Ga. 1: 33-34)
in PDF nghe Scorch Chính Là Chúa (Ga. 21: 4-14)
in PDF nghe Scorch Chính Thầy Là Cây Nho (Ga. 15: 1-8)
in PDF nghe Scorch Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13: 1-15)
in PDF nghe Scorch Cho Con Khát Khao (Ga. 4: 5-42)
in PDF nghe Scorch Cho Con Nhận Biết (Ga. 4: 5-42)
in PDF nghe Scorch Cho Con Thấy Chúa (Ga. 1: 29-34)
in PDF nghe Scorch Cho Danh Chúa Cả Sáng (Ga. 3: 30)
in PDF nghe Scorch Chúa Biết Lòng Con (Ga. 21: 15-19)
in PDF nghe Scorch Chúa Cha Yêu Mến (Ga. 16: 57)
in PDF nghe Scorch Chúa Chiên Hiền (Ga. 10: 11)
in PDF nghe Scorch Chúa Chiên Nhân Lành (Ga. 10: 11)
in PDF nghe Scorch Chúa Chữa Tôi (Ga. 9: 11)
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Chúc Phúc (Ga. 2: 1-11)
in PDF nghe Scorch Chúa Đến Cho Đời (Ga. 2: 1-12)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Cây Nho (Ga. 15: 1...)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10: 1-10)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20: 1-9)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Đường (Yn. 14: 6; Yn. 6: 15)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Mục Tử (Ga. 10: 11)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Sự Sáng (Ga. 8: 12b)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Ga. 1: 6-8, 19-28)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Vua (Ga. 18: 33b-37)
in PDF nghe Scorch Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15)
in PDF nghe Scorch Chúa Luôn Tha Thứ (Ga. 8: 1-11)
in PDF nghe Scorch Chúa Phải Lớn Lên (Ga. 3: 30)
in PDF nghe Scorch Chúa Tình Yêu (Ga. 4: 16)
in PDF nghe Scorch Chúa Trong Lòng Con (Ga. 14: 23-29)
in PDF nghe Scorch Chúa Yêu Thế Gian (Ga. 3: 14-21)
in PDF nghe Scorch Chứng Nhân Sự Sáng (Ga. 1: 6-8, 19-28)
in PDF nghe Scorch Con Biết Theo Ai (Ga. 6: 60-69)
in PDF nghe Scorch Con Đường Sự Sống (Ga. 14: 1-12)
in PDF nghe Scorch Con Hãy Về (Ga. 8: 11)
in PDF nghe Scorch Con Thiên Chúa (Ga. 14: 9)
in PDF nghe Scorch Con Xin Tin (Ga. 20: 26-29)
in PDF nghe Scorch Của Ăn Muôn Đời (Ga. 6: 41-51)
in PDF nghe Scorch Dấu Hiệu Nhận Ra Chúa (Ga. 1: 29-34)
in PDF nghe Scorch Di Ngôn Của Người Ra Đi (Yn. 14, 15)
in PDF nghe Scorch Dòng Nước Hằng Sống (Ga. 7: 37-38)
in PDF nghe Scorch Đây Là Đấng (Ga. 1: 34)
in PDF nghe Scorch Đây Là Đấng Gioan Đã Nói (Ga. 1: 27-34)
in PDF nghe Scorch Đây Thần Linh (Ga. 20: 21-22)
in PDF nghe Scorch Đây Thịt Máu Ta (Ga. 6: 47-58)
in PDF nghe Scorch Đến Cùng Yêu Thương (Ga. 13: 1b)
in PDF nghe Scorch Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-35)
in PDF nghe Scorch Điều Răn Mới (Jn. 13: 34-25)
in PDF nghe Scorch Điều Răn Mới (Yn. 13: 34)
in PDF nghe Scorch Điều Răn Mới (Yn. 15: 12-17)
in PDF nghe Scorch Đức Giêsu Tại Sa-ma-ri (Ga. 4: 4-43)
in PDF nghe Scorch Đừng Hỏi (Yn. 15)
in PDF nghe Scorch Được Cha Mến Thương (Ga. 14: 15-16)
in PDF nghe Scorch Gặp Gỡ Chúa (Ga. 4: 5-42)
in PDF nghe Scorch Giêsu! Vua Chân Lý (Ga. 18: 33b-37)
in PDF nghe Scorch Hân Hoan Niềm Vui (Jn. 15: 16)
in PDF nghe Scorch Hạt Giống Nảy Mầm (Ga. 12: 24-26)
in PDF nghe Scorch Hạt Lúa (Ga. 12: 24-25)
in PDF nghe Scorch Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (Ga. 12: 20-33)
in PDF nghe Scorch Hạt Lúa Vùi Chôn (Ga. 12: 20-33)
in PDF nghe Scorch Hãy Cho Họ Ăn (Ga. 6: 1-15)
in PDF nghe Scorch Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42)
in PDF nghe Scorch Hãy Đến Với Ta (Ga. 6: 24-35)
in PDF nghe Scorch Hãy Hát Xướng Lên (1 Yn. 3)
in PDF nghe Scorch Hãy Thương Yêu Nhau (Yn. 13)
in PDF nghe Scorch Hãy Tin (Ga. 20: 27)
in PDF nghe Scorch Hãy Tin Nơi Thầy (Ga. 20: 26-29)
in PDF nghe Scorch Hãy Yêu Mến Nhau (Ga. 15: 9-17)
in PDF nghe Scorch Hiến Tế Đời Con (Ga. 17: 19)
in PDF nghe Scorch Hiệp Nhất Nên Một (Ga. 17: 11-19, 23)
in PDF nghe Scorch Hy Sinh Vì Đàn Chiên  (Ga. 10: 11-18)
in PDF nghe Scorch Khiêm Nhu Phục Vụ (Ga. 13: 1-15)
in PDF nghe Scorch Không Ai (Ga. 14: 5)
in PDF nghe Scorch Không Ai Đã Thấy Chúa (Yn. 1: 18; 14: 21 & 6: 34)
in PDF nghe Scorch Không Thầy Con Đến Với Ai? (Ga. 6: 61-70)
in PDF nghe Scorch Không Thấy Mà Tin (Jn. 20: 9)
in PDF nghe Scorch Không Thấy Mà Tin (Ga. 20: 29b)
in PDF nghe Scorch Là Tình Yêu (Ga. 14: 23)
in PDF nghe Scorch Lạy Cha! Xin Cho Danh Cha (Ga. 12: 28)
in PDF nghe Scorch Lạy Chúa Con (Ga. 20: 26-29)
in PDF nghe Scorch Lạy Thầy, Con Muốn Đến Xem (Ga. 1: 35-41)
in PDF nghe Scorch Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Ga. 1: 6-7)
in PDF nghe Scorch Lời Chúa Thứ Tha (Ga. 8: 10-11)
in PDF nghe Scorch Lời Hằng Sống (Ga. 6: 67-70)
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Ban Mai (1 Ga. 3: 16)
in PDF nghe Scorch Lời Nguyện Ngày Thứ Tư (Ga. 15: 5)
in PDF nghe Scorch Lời Nguyện Phó Tế (Ga. 12: 26)
in PDF nghe Scorch Lời Nguyện Tế Hiến 1 (Yn. 17: 1...)
in PDF nghe Scorch Lời Nguyện Tế Hiến 2 (Yn. 17: 17-21)
in PDF nghe Scorch Lời Nguyện Tế Hiến 3 (Yn. 17: 24...)
in PDF nghe Scorch Lòng Thương Xót Chúa (Ga. 19: 31-37)
in PDF nghe Scorch Lương Thực Trường Sinh (Ga. 6: 51-58)
in PDF nghe Scorch Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3: 16-18)
in PDF nghe Scorch Mến Thầy (Ga. 14: 23-29)
in PDF nghe Scorch Mình Máu Chúa Ban (Ga. 6: 51-59)
in PDF nghe Scorch Một Đời Nhân Chứng (Ga. 17: 11-19)
in PDF nghe Scorch Một Lời Đoan Hứa (Jn. 17: 10)
in PDF nghe Scorch Một Tình Yêu Mến (Ga. 21: 1-14)
in PDF nghe Scorch Ngài Mở Mắt Tôi (Ga. 9)
in PDF nghe Scorch Ngôi Lời (Ga. 1: 14)
in PDF nghe Scorch Ngôi Lời (Yn. 1: 1...)
in PDF nghe Scorch Ngôi Lời Đã Đến (Ga. 1: 1-18)
in PDF nghe Scorch Ngôi Lời Đã Làm Người (Ga. 1: 12)
in PDF nghe Scorch Ngôi Lời Nhập Thể 1 (Ga. 1: 1-18)
in PDF nghe Scorch Người Làm Chứng (Ga. 1: 6-8, 19-28)
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Thánh Linh (Yn. 20)
in PDF nghe Scorch Như Cha Hằng Sống (Ga. 8: 57)
in PDF nghe Scorch Như Chúng Ta Là Một (Ga. 7: 22)
in PDF nghe Scorch Như Thầy Đã Yêu (Ga. 13: 34)
in PDF nghe Scorch Như Thầy Yêu (Ga. 13: 34-35)
in PDF nghe Scorch Như Thầy Yêu Thương (Ga. 13: 34b)
in PDF nghe Scorch Niềm Vinh Dự (Ga. 16: 14)
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20: 19-31)
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Sự Sống (Ga. 11: 1-45)
in PDF nghe Scorch Ở Lại Trong Thầy (Ga. 15: 1-8)
in PDF nghe Scorch Ở Lại Với Ta (Ga. 1: 35-42)
in PDF nghe Scorch Ơn Chúa Gọi (Ga. 17: 15)
in PDF nghe Scorch Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15)
in PDF nghe Scorch Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20: 19-31)
in PDF nghe Scorch Sống Đức Tin (Ga. 11: 26)
in PDF nghe Scorch Sự Sống Mới (Ga. 14: 15-21)
in PDF nghe Scorch Sự Sống Mới (Ga. 14: 16)
in PDF nghe Scorch Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11: 1-45)
in PDF nghe Scorch Suối Nguồn Tình Yêu (Ga. 16: 12-15)
in PDF nghe Scorch Ta Là Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 41-52)
in PDF nghe Scorch Ta Là Mục Tử (Ga. 10: 14)
in PDF nghe Scorch Thần Khí Sự Sống Và Tình Yêu (Ga. 15: 26-27, 16: 12-15)
in PDF nghe Scorch Thanh Tẩy Đền Thờ (Ga. 2: 13-25)
in PDF nghe Scorch Thầy Là Cây Nho (Ga. 15: 1)
in PDF nghe Scorch Thầy Là Cây Nho (Ga. 15: 1-5)
in PDF nghe Scorch Thầy Là Cây Nho (Ga. 15: 5-10)
in PDF nghe Scorch Theo Dấu Chân Ngài (Ga. 10: 27)
in PDF nghe Scorch Theo Giêsu (Ga. 8: 12)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Là Tình Yêu (1 Ga. 8b, 11)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Là Tình Yêu (1 Yn. 4)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14: 1-12)
in PDF nghe Scorch Thông Sáng Hay Mù Tối (Ga. 9: 1-41)
in PDF nghe Scorch Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12)
in PDF nghe Scorch Tìm Về Nguồn Mến Yêu (Ga. 15: 9)
in PDF nghe Scorch Tin Vào Con Chúa (Ga. 3: 16-18)
in PDF nghe Scorch Tình Nào Lớn Hơn (Ga. 15: 9-17)
in PDF nghe Scorch Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18: 1-19, 42)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Chân Thật (Ga. 14: 15-25)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Cực Thánh (Ga. 1: 14)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Đích Thực (Ga. 12: 23-28)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Nào (Yn. 15: 13 & 1 Yn. 4: 9-10)
in PDF nghe Scorch Tôi Không Còn Cô Đơn (Yn. 13)
in PDF nghe Scorch Tôma! Chớ Cứng Tin (Ga. 20: 19-31)
in PDF nghe Scorch Tôn Vinh Thầy (Ga. 16: 12-15)
in PDF nghe Scorch Trong Cơn Âu Lo (Yn. 1)
in PDF nghe Scorch Trong Đức Kitô (Ga. 15: 5)
in PDF nghe Scorch Trong Lề Luật Chúa (Ga. 2: 13-25)
in PDF nghe Scorch Từ Nguồn Suối Thánh (Ga. 4: 13-14)
in PDF nghe Scorch Từ Nguyên Thủy (Yn. 1: 11 & 6: 68)
in PDF nghe Scorch Vâng Lời Thầy (Ga. 21: 1-14)
in PDF nghe Scorch Vì Chúa Đã Phục Sinh (Ga. 20: 1-9)
in PDF nghe Scorch Vì Chúa Yêu Thế Gian (Ga. 3: 13-17)
in PDF nghe Scorch Vì Yêu Thế Gian (Ga. 3: 14-21)
in PDF nghe Scorch Xin Chúa Ban Thần Khí (Ga. 20: 19-23)
in PDF nghe Scorch Xin Dạy Con Biết Yêu (Ga. 21: 15-17)
in PDF nghe Scorch Xin Thánh Thần Đến (Ga. 20: 19-23)
in PDF nghe Scorch Xin Tỏ Cha Cho Chúng Con (Ý Ga. 14: 8)
in PDF nghe Scorch Xin Tỏ Cho Chúng Con (Ý Ga. 14: 1-21)
in PDF nghe Scorch Yêu Cho Đến Cùng (Ga. 13: 1b)
in PDF nghe Scorch Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14: 15-21)

Sách 1 Vua

in PDF nghe Scorch Như Một Lời Cầu (1 Vua)

Sách Ba-rúc

in PDF nghe Scorch Chúa Đã Xuất Hiện (Br. 3: 38)
in PDF nghe Scorch Hôm Nay Chúa Làm Người (Br. 3: 38)
in PDF nghe Scorch Vùng Lên Giêrusalem (Br. 5: 5, 4: 36)

Sách Chron

in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Danh Chúa (Chron 29: 10, 11abc)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Danh Thánh Chúa (Chron)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Thánh Danh (Chron 29)
in PDF nghe Scorch Chúng Tôi Chúc Tụng (1 Chron)
in PDF nghe Scorch Chúng Tôi Chúc Tụng Chúa (Chron)

Sách Cô-lô-xê

in PDF nghe Scorch Hỡi Người Tôi Yêu Dấu (Col. 1: 15-20)
in PDF nghe Scorch Ngợi Khen Giêsu (Col. 1: 15-20)
in PDF nghe Scorch Thành Toàn Trong Đức Kitô (Cl. 1: 28)

Sách Công Vụ Tông Đồ

in PDF nghe Scorch Con Phải Làm Gì (Cv. 22: 10)
in PDF nghe Scorch Nguồn Lực Thánh Thần (Cv. 2: 1-11)
in PDF nghe Scorch Thần Khí Chúa (Cv. 2: 4-11)
in PDF nghe Scorch Tốt Lành Biết Bao (Cv. 2: 42-47)

Sách Cô-rin-tô

in PDF nghe Scorch Bài Ca Đức Mến (1 Cr. 13: 1)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Tình Yêu (1 Cr. 13: 1-13)
in PDF nghe Scorch Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 1 (1 Cr. 15: 22)
in PDF nghe Scorch Chỉ Một Tấm Bánh (1 Cr. 10: 16)
in PDF nghe Scorch Chiên Lễ Vượt Qua (1 Cr. 5: 7-8)
in PDF nghe Scorch Chúa Ban Bánh Từ Trời (1 Cr. 10: 16)
in PDF nghe Scorch Cung Hiến Thánh Đường (1 Cr. 3: 1)
in PDF nghe Scorch Đừng Hỏi (1 Cor. 13)
in PDF nghe Scorch Hỏi Rằng (1 Cor. 15, 12)
in PDF nghe Scorch Khi Ta Nâng Chén (1 Cr. 10: 16-17)
in PDF nghe Scorch Lời Chứng Đức Tin (1 Cr. 1: 17-24)
in PDF nghe Scorch Ngày Ấy (1 Cr. 15: 51-57)
in PDF nghe Scorch Nếu Phải Vinh Vang (2 Cr. 11: 30...)
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Thánh Linh (2 Cor. 5)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Con (2 Cor. 5: 14)
in PDF nghe Scorch Tưởng Nhớ Tiệc Ly (1 Cr. 11: 24-25)

Sách Da-ca-ri-a

in PDF nghe Scorch Hãy Hát Ca Tưng Bừng (Dcr. 9: 9)
in PDF nghe Scorch Này Cô Gái Sion (Dcr. 9: 9)
in PDF nghe Scorch Từ Nay Con Ơi! (Dcr. 1: 4)

Sách Dân Số

in PDF nghe Scorch Cho Con Sứ Vụ Hồng Ân (Ds. 18: 7)

Sách Diễm Ca

in PDF nghe Scorch Bạn Tình Ta Ơi (Diễm Ca)
in PDF nghe Scorch Chúa Xuân Tuyệt Vời (Dc. 2)
in PDF nghe Scorch Diễm Ca (Dc. 4: 7-8; 2: 11-14)
in PDF nghe Scorch Khúc Hát Mùa Xuân (Dc. 2: 8 - 3: 3)
in PDF nghe Scorch Lễ Tân Niên (Dc. 2: 11-12)
in PDF nghe Scorch Tiến Lên Bạn Tình Ơi (Dc. 2: 8 -3: 3)
in PDF nghe Scorch Tôi Đi Tìm Người Yêu (Diễm Ca...)

Sách Do Thái

in PDF nghe Scorch Con Là Linh Mục (Dt. 7: 17-26)
in PDF nghe Scorch Khi Đến Trần Gian (Dt. 10: 5-7)
in PDF nghe Scorch Lễ Truyền Tin (Dt. 10: 5, 7)
in PDF nghe Scorch Muôn Năm Chúa Như Vậy (Dt. 13: 8)

Sách Đa-ni-en

in PDF nghe Scorch Chúa Công Minh (Đn. 3)
in PDF nghe Scorch Chúa Đáng Ca Ngợi (Dn. 3)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 26 Thường Niên (Đn. 3)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Chúa Đi (Đn. 3)
in PDF nghe Scorch Dâng Lời Ca Ngợi (Dn. 3: 52-57)
in PDF nghe Scorch Lễ Chúa Ba Ngôi A (Đaniel)
in PDF nghe Scorch Lễ Vật Hôm Nay (Đn. 3: 28-42)
in PDF nghe Scorch Thánh Ca Tạ Ơn (Đn. 3: 56-88)
in PDF nghe Scorch Tôn Vinh Chúa Muôn Đời (Dn. 3)
in PDF nghe Scorch Vinh Quang Danh Chúa (Dn. 3)
in PDF nghe Scorch Xin Dâng Kính (Đanien)

Sách Đệ Nhị Luật

in PDF nghe Scorch Bài Ca Của Mô-sê  (Đnl. 32: 1-14)

Sách Ê-phê-sô

in PDF nghe Scorch Cao Vời Khôn Ví (Eph. 1)
in PDF nghe Scorch Chỉ Có Một Chúa (Ep. 4: 4-5)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Thiên Chúa (Ep. 1: 3-10)
in PDF nghe Scorch Điệp Khúc Hồng Ân (Eph. 5: 19-20)
in PDF nghe Scorch Hát Lên Tạ Ơn (Eph. 5: 19-20)
in PDF nghe Scorch Lễ Tạ Ơn (Ep. 5: 19)
in PDF nghe Scorch Lễ Tất Niên (Ep. 5: 19-20)
in PDF nghe Scorch Ngợi Khen Cha (Eph. 5: 19-20)
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Thánh Linh (Eph. 4: 2)
in PDF nghe Scorch Tạ Ơn Cha (Eph. 1: 3-14)
in PDF nghe Scorch Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót (Ep. 2: 4...)

Sách Ét-ra

in PDF nghe Scorch Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2 (4 Er. 2: 34, 35)

Sách Ét-te

in PDF nghe Scorch Chúa An Bài (Et. 13: 9, 10, 11)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 27 Thường Niên (Et. 13: 9, 10, 11)

Sách Ê-dê-ki-en

in PDF nghe Scorch Quả Tim Mới (Ez. 36: 24-28)
in PDF nghe Scorch Xin Cho Con Quả Tim Mới (Ez. 36: 26)
in PDF nghe Scorch Xin Rửa Trái Tim Con (Ez. 36: 24-36)

Sách Ga-lát

in PDF nghe Scorch Áp-ba, Cha Ơi! (Gl. 4: 6)
in PDF nghe Scorch Chúa Sống Trong Tôi (Gal. 2)
in PDF nghe Scorch Chúa Sống Trong Tôi (Gal. 2:19-20)
in PDF nghe Scorch Nếu Tôi Phải (Galate 5: 14)
in PDF nghe Scorch Nếu Tôi Sống (Gl. 2: 19-20)
in PDF nghe Scorch Thập Giá Đức Kitô (Gal. 6: 14...)

Sách Gia-cô-bê

in PDF nghe Scorch Đức Tin Sống Động (Gc. 2: 17-26)
in PDF nghe Scorch Sống Đạo Hôm Nay (Gc. 2: 17)

Sách Giảng Viên

in PDF nghe Scorch Cuộc Đời Sẽ Qua Đi (Giảng viên 3: 1-8)
in PDF nghe Scorch Cuộc Sống Mãi Vần Xoay (Giảng viên 3: 1-8)
in PDF nghe Scorch Dòng Đời (Giảng viên)

Sách Giê-rê-mi-a

in PDF nghe Scorch Cao Vời Khôn Ví (Jer. 31)
in PDF nghe Scorch Chúa Gìn Giữ Chúng Ta (Gr. 31: 10, 11-12ab, 13)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 33 Thường Niên (Gr. 29: 11, 12, 14)
in PDF nghe Scorch Hân Hoan Niềm Vui (Jr. 1: 4-5)
in PDF nghe Scorch Ngài Quyến Rũ Con (Gr. 20: 7, 9)
in PDF nghe Scorch Vì Ta Là Chúa (Jer. 31: 9)

Sách Gióp

in PDF nghe Scorch Niềm Hy Vọng Hằng Sống (Gióp 19)

Sách Hô-sê

in PDF nghe Scorch Chúa Như Làn Sương Mai (Hs. 14: 6-10)

Sách Huấn Ca

in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 24 Thường Niên (Hc. 36: 15-17)
in PDF nghe Scorch Dấu Hỏi (Hc. 1: 1-20)
in PDF nghe Scorch Lễ Chung Về Thánh Tiến Sĩ (Hc. 15: 6)

Sách I-sai-a

in PDF nghe Scorch Ca Tụng Thánh Danh (Is. 63)
in PDF nghe Scorch Can Đảm Lên (Is. 35: 4)
in PDF nghe Scorch Cho Con Sứ Vụ Hồng Ân (Is. 1: 61)
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Gọi Tôi (Is. 49: 1-6)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 MV C (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Con Hân Hoan Múc Nước (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Dân Xion Ơi! (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Is. 40: 15)
in PDF nghe Scorch Đấng Thánh Cao Cả (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Đấng Thánh Israel (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Điềm Lạ (Is. 7: 14)
in PDF nghe Scorch Giữa Xion (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Hân Hoan Đến Suối (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Hát Lên Mừng Chúa (Is. 42: 10-16)
in PDF nghe Scorch Hãy Hân Hoan (Is. 66)
in PDF nghe Scorch Hãy Nhảy Mừng (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Hãy Nhảy Mừng (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Hãy Nhảy Mừng (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Hãy Vui Lên (Is. 35: 4-10)
in PDF nghe Scorch Hãy Vui Mừng (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Hãy Vùng Đứng (Is. 60: 1-2, 19-20)
in PDF nghe Scorch Isaiah (Is. 66: 12 & 49: 15)
in PDF nghe Scorch Khúc Nhạc Tôi Ca (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Is. 61: 10)
in PDF nghe Scorch Lẽ Nào (Is. 63)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Tâm B (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Mòn Mỏi (Is. 40: 8)
in PDF nghe Scorch Một Hài Nhi (Is. 9)
in PDF nghe Scorch Này Đây Trinh Nữ (Is. 7: 14)
in PDF nghe Scorch Này Đây Trinh Nữ (Is. 7: 14)
in PDF nghe Scorch Người Ở Giữa Ngươi (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Nguồn Suối Cứu Độ (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Nguồn Suối Cứu Độ (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Nguyện Xin Emmanuel (Is. 7)
in PDF nghe Scorch Suối Cứu Độ (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Suối Nước Cứu Độ (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Tin Vào Tình Yêu Thiên Chúa (Is. 42: 6b; 43: 1b-2; 45: 5-6)
in PDF nghe Scorch Tôi Mừng Rỡ (Is. 61: 10...)
in PDF nghe Scorch Tôi Mừng Rỡ (Is. 61: 10)
in PDF nghe Scorch Tôi Vui Mừng (Is. 2)
in PDF nghe Scorch Trời Cao Hỡi (Is. 45: 8...)
in PDF nghe Scorch Trời Cao Hỡi 1 (Is. 45: 8, 51: 7 & Tv. 85)
in PDF nghe Scorch Trời Cao Hỡi 2 (Is. 45: 8 và 11: 1-9)
in PDF nghe Scorch Trời Cao Xin Đổ Sương (Is. 45)
in PDF nghe Scorch Trong Ánh Huy Hoàng (Is. 35: 4)
in PDF nghe Scorch Từ Trong Lòng Mẹ (Is. 49)
in PDF nghe Scorch Về Nhà Chúa (Is. 2: 2-5)
in PDF nghe Scorch Vinh Quang Chúa (Is. 50: 1-6)
in PDF nghe Scorch Vui Lên Nào (Is. 35: 1-6a, 10)
in PDF nghe Scorch Vui Lên Sion (Is. 30: 19)
in PDF nghe Scorch Xin Chữa Lành Con (Is. 38: 14-20)
in PDF nghe Scorch Xin Ngài Đến (Is. 45: 8)

Sách Khải Huyền

in PDF nghe Scorch Chúa Đến Thăm Con (Kh. 3: 20)
in PDF nghe Scorch Con Chiên Đã Bị Giết (Kh. 5: 12, 1: 6)
in PDF nghe Scorch Cung Hiến Thánh Đường (Kh. 21: 2)
in PDF nghe Scorch Cung Hiến Thánh Đường Latêranô (Kh. 21: 2)
in PDF nghe Scorch Điềm Lạ (Kh. 12: 1)
in PDF nghe Scorch Đợi Nắng (Kh. 21)
in PDF nghe Scorch Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Kh. 12: 1)
in PDF nghe Scorch Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Kh. 5: 12, 1: 6)
in PDF nghe Scorch Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ (Kh. 14: 13)
in PDF nghe Scorch Maranatha! Xin Ngài Hãy Đến (Kh. 22: 20)
in PDF nghe Scorch Một Điềm Lạ (Kh. 12: 1)
in PDF nghe Scorch Mừng Hát Chiên Con (Kh. 14: 1-20)
in PDF nghe Scorch Người Ơi Hãy Nhớ (Kh. 21: 4...)

Sách Ô-sê

in PDF nghe Scorch Nỗi Niềm (Ô-sê 11 & 2)

Sách Phê-rô

in PDF nghe Scorch Chúa Sống Lại Rồi (1 Pr. 3: 18)
in PDF nghe Scorch Giòng Sữa Thiêng (1 Pr. 2: 2-3)
in PDF nghe Scorch Tình Của Người Đã Chết (1 Pr. 3: 18)

Sách Phi-líp-phê

in PDF nghe Scorch Danh Thánh Giêsu (Phil. 2: 10-11)
in PDF nghe Scorch Hãy Vui Luôn (Ph. 1: 3-6, 4: 4-9)
in PDF nghe Scorch Như Ngàn Sao (Pl. 12: 12-18)
in PDF nghe Scorch Vì Chúng Ta (Ph. 2: 6-11)
in PDF nghe Scorch Vui Lên Anh Em (Ph. 4: 4...)
in PDF nghe Scorch Xin Dạy Con Yêu Ngài (Ph. 2: 6-8)
in PDF nghe Scorch Ý Chúa (Ph. 2:6)

Sách Rô-ma

in PDF nghe Scorch Ai Tin Sẽ Được Sống (Rm. 10: 10)
in PDF nghe Scorch Bài Ca Vũ Trụ 2 (Rm. 11: 33)
in PDF nghe Scorch Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 3 (Rm. 8: 11)
in PDF nghe Scorch Chúa Thương Cứu Độ (Rm. 5: 8)
in PDF nghe Scorch Chung Một Niềm Tin (Rom. 8: 35-39)
in PDF nghe Scorch Dù Sống Hay Chết (Rm. 14: 7-9)
in PDF nghe Scorch Đã Biết Mấy Lần (Rm. 5: 8)
in PDF nghe Scorch Điềm Lạ Giona (Rm. 1: 1-7)
in PDF nghe Scorch Hấp Lực Tình Yêu (Rm. 8: 35-39)
in PDF nghe Scorch Lễ Vật Sống Động (Rm. 12: 1-2)
in PDF nghe Scorch Món Nợ Yêu Thương (Rm. 13: 8-10)
in PDF nghe Scorch Tôi Đi Tìm Tôi (Rom. 5)
in PDF nghe Scorch Tôi Thâm Tín (Rm. 8: 31-39)
in PDF nghe Scorch Xin Tin Yêu (Rm. 8: 35)

Sách Sa-mu-en

in PDF nghe Scorch Tâm Hồn Mừng Vui  (1 Sm. 2)
in PDF nghe Scorch Tâm Hồn Tôi Vui Mừng (1 Sm. 2)
in PDF nghe Scorch Vui Mừng Trong Chúa (1 Sam. 2)

Sách Sáng Thế

in PDF nghe Scorch Dân Riêng 1 (Gen. 12: 1-9)
in PDF nghe Scorch Dân Riêng 2 (Gen. 12: 1-9)
in PDF nghe Scorch Đây Đất Thánh (Gen. 28: 17)
in PDF nghe Scorch Là Hạt Bụi (St. 3: 19)
in PDF nghe Scorch Thân Con Bụi Đất (St. 3: 19)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Trăm Năm (St. 2)
in PDF nghe Scorch Vườn Địa Đàng (St. 1-2)

Sách Sử Biên Niên

in PDF nghe Scorch Con Chúc Tụng Chúa (1 Sb. 29: 10bc, 11, 12)

Sách Thê-xa-lô-ni-ca

in PDF nghe Scorch Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 1 (1 Tx. 4: 14)

Sách Ti-mô-thê

in PDF nghe Scorch Ca Ngợi Đức Kitô (1 Tm. 3: 16)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại (2 Tim. 1: 12, 4: 8)
in PDF nghe Scorch Triều Thiên Công Chính (2 Tim. 4: 6-8)

Sách Tô-bi-a

in PDF nghe Scorch Thành Đô Thiên Chúa (Tobia 13: 13, 18)

Sách Xuất Hành

in PDF nghe Scorch Bài Ca Môi-Sen (Xh. 15: 1-18)
in PDF nghe Scorch Ca Tụng Chúa (Ex. 15: 1-2, 3-4, 5-6, 13-17)
in PDF nghe Scorch Chúa Ta Ngự Đến (Xh. 16: 6-7)
in PDF nghe Scorch Hãy Quay Về (Ex. 16: 1...)
in PDF nghe Scorch Nguyện Thần Khí Chúa (Xh. 19: 16-20b)
in PDF nghe Scorch Tôi Ca Tụng Chúa (Ex. 15)
in PDF nghe Scorch Tôi Ca Tụng Chúa (Ex. 15)
in PDF nghe Scorch Tôi Sẽ Ca Tụng Chúa (Ex. 15)
in PDF nghe Scorch Tôi Xin Hát Mừng (Xh. 15)
in PDF nghe Scorch Uy Linh Người Cao Cả (Xh. 15)
in PDF nghe Scorch Về Đất Hứa (Xuất Hành)
in PDF nghe Scorch Về Nơi Đất Hứa (Xuất Hành)

Thánh Ca Benedictus

in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Chúa 1 (Thánh ca Benedictus)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Chúa 2 (Thánh ca Benedictus)
in PDF nghe Scorch Chúc Tụng Đức Chúa (Tân Ước 02 Benedictus)

Thánh Ca Magnificat

in PDF nghe Scorch Lễ Mân Côi (Magnificat)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi 1 (Thánh Ca Magnificat)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi 2 (Thánh Ca Magnificat)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi 3 (Thánh Ca Magnificat)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi 4 (Thánh Ca Magnificat)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi 5 (Thánh Ca Magnificat)
in PDF nghe Scorch Linh Hồn Tôi 6 (Thánh Ca Magnificat)
in PDF nghe Scorch Magnificat 1
in PDF nghe Scorch Magnificat 2
in PDF nghe Scorch Magnificat 3

Sách Khác

in PDF nghe Scorch Dâng Lời Chúc Tụng (Cựu Uớc 4)
in PDF nghe Scorch Giờ Đây Xin Để 1 (Thánh Ca Nunc dimittis)
in PDF nghe Scorch Giờ Đây Xin Để 2 (Thánh Ca Nunc dimittis)
in PDF nghe Scorch Nguồn Phú Quý Vinh Quang (1 Sk. 29: 10-13)
 

:: DANH MỤC ::

» Thánh Ca Mùa Phụng Vụ

» Thánh Ca Theo Tác Giả

» Thánh Ca Theo Câu Đầu

» Thánh Ca Theo Tựa Đề

» Thánh Ca Hàng Tuần

» Thánh Ca Vào Đời

» Thiếu Nhi - Sinh Hoạt

» Tình Ca Việt Nam

» Tình Ca Theo Câu Đầu

» Tình Ca Theo Tựa Đề

» Giới Thiệu Tác Phẩm

» Tài Liệu Âm Nhạc

» Tác Phẩm Mới

» Tuyển Tập Thánh Ca

» Hỗ Trợ Phần Mềm

» Thống kê truy cập

» Ads